Alexander JÁRAY

Veritas vincit (Pravda víťazí.)

Oponenti Einstenovych teórii relativity pohybu, svoje argumenty odvodzujú okrem iného aj z veľmi pochybných ba až antagonistických Einsteinové záverov v spojitosti s „Paradoxom dvojčiat“, teda v spojitosti so…

4.5.2014 o 9:02 | Karma článku: 3,22 | Prečítané:  682x
Alexander JÁRAY

Óda na blbých.

Žijeme dobu, ktorá sa vyznačuje veľmi hlúpymi rozhodnutiami vzdelaných ľudí, ktorých za ich hlúpe rozhodnutia nie je možné trestať, lebo oni presadzujú iba to čo ich učili v školách a na univerzitách. 

27.10.2012 o 15:32 | Karma článku: 2,64 | Prečítané:  1087x
Alexander JÁRAY

***Dôkazový materiál 1.

Medzi slušnými ľuďmi sa diskutuje o veci preto, aby sa našiel jede spoločný záver a nie preto aby jeden z diskutérov vyzrel nad druhým. Váš príspevok si vysoko cením, ale nakoľko na diskusnej stránke nie…

10.10.2009 o 18:14 | Karma článku: 1,93 | Prečítané:  711x
Alexander JÁRAY

& Proletári všetkých krajín spojte sa !

Mám na pracovisku jedného českého priateľa Láďu, ktorý na súčasnom demokratickom, presnejšie povedané na súčasnom buržoázne demokratickom zriadení, nevidí nič dobrého a želal by si návrat socializmu, ako aj vedúcej…

6.9.2008 o 14:48 | Karma článku: 4,35 | Prečítané:  1755x | Diskusia: 1 príspevok
Alexander JÁRAY

****Nebojte sa zubára.

  Na Popolcovú stredu som konečne sa odvážil odísť k zubej lekárke, ktorú my doporučila moja žena, lebo chcem mať chrup v poriadku na promócii mojej dcéry.Ja sa priznám, že od zubára sa bojím oveľa viacej ako od…

7.3.2008 o 14:42 | Karma článku: 6,37 | Prečítané:  2853x
Alexander JÁRAY

*Zákon sily. (Druhý Newtonov zákon pohybu.)

Izák Newton po tom čo si svojvoľne privlastnil, pôvodne relativistický, Galileiho "Zákon zotrvačnosti", upravil ho v zmysle obsahu jeho, práve vtedy objavného, zákona pohybu "Zákona sily", podľa ktorého vraj…

24.10.2007 o 10:15 | Karma článku: 10,15 | Prečítané:  4694x
Alexander JÁRAY

1& Zákon zotrvačnosti. (Pohybu hmoty.)

Keby ľudstvo vôbec myslelo, muselo by dôjsť k záveru, že ak základné zákony prírody, že ak základné zákony fyziky, sú pravdivé, tak oni sú súčasne aj základnými Božími zákonmi a tak tieto zákony by museli tvoriť…

22.10.2007 o 16:40 | Karma článku: 9,07 | Prečítané:  4087x
Alexander JÁRAY

***** Ajhľa Božia matematika.

Boh na počiatku sveta robil si matematické výpočty budúceho vesmíru pomocou svojej, teda pomocou Božej matematiky, konkrétne pomocou matematiky celých čísel. Z toho plynie, že celý vesmír sa riadi iba Božou…

9.10.2007 o 16:40 | Karma článku: 3,01 | Prečítané:  1067x
Alexander JÁRAY

**** Absolútny tlak.

Ako je všeobecne známe, tok elektrickej energie je definovaný vo fyzike relatívneho pohybu, tromi parametrami a to intenzitou I, napätím U, a odporom R, v matematickom vzťahu, ktorý vyjadruje takzvaný Ohmov zákon…

9.8.2007 o 15:21 | Karma článku: 1,28 | Prečítané:  1973x
Alexander JÁRAY

***Kauza občan Alexander Járay - versus Slovenská republika

 Opis pojednávania Ústavného súdu SR,  vo veci porušovania ústavných a ľudských práv občanov SR, Ministerstvom školstva SR,  ktoré je naplnené tým, že na školách a univerzitách SR,  vyučujú sa exaktne dokázateľné…

6.8.2007 o 15:36 | Karma článku: 4,05 | Prečítané:  1686x
Alexander JÁRAY

**Ja klamem, ty klameš, on, ona, oni sa navzájom klamú na 99,999 %.

  Pytagorova veta je základná teoréma euklidovskej geometrie. Popisuje vzťah, ktorý platí medzi dĺžkami strán pravouhlého trojuholníka v rovine. Umožňuje jednoducho vypočítať dĺžku tretej strany trojuholníka, ak sú…

23.6.2007 o 21:57 | Karma článku: 6,12 | Prečítané:  2630x
Alexander JÁRAY

***Ako rieši diferencialnu rovnicu pastier oviec z Kokšov Bakše.

 V rázovitej dedinke na východe Slovenska, menom Kokšov Bakša, našiel svoje posledné útočisko absolvent Vysokej Školy Pastierskej v Nitre, pán Pešta Komanický, ako pastier oviec u jedného farmára. Pán Pešta…

29.5.2007 o 16:48 | Karma článku: 4,00 | Prečítané:  1655x
Alexander JÁRAY

Ako myslí nositeľ Nobelovej ceny za fyziku Robert Feynman

Profesor Robert Feynman (nar. 1918) je (podľa autora slovenského prekladu jeho knihy Feynmanové prednášky) jednou z najvýznamenjších osobností súčasnej fyziky. Za jeho teoretické práce o základoch kvantovej…

28.5.2007 o 17:01 | Karma článku: 4,92 | Prečítané:  2164x
Alexander JÁRAY

Pri telefóne Izák Newton.

   Cililing + cililing + cililing  + cililing. Tu Járay, kto volá prosím? Hlas v telefóne: Haló, tu Izák Newton zo šiestej dimenzie. JÁRAY: Hovorte kľukne, počúvam vás.

23.5.2007 o 16:44 | Karma článku: 2,88 | Prečítané:  1739x
Alexander JÁRAY

Haló, tu Albert Einstein zo šiestej dimenzie.

Cililing........cililing........cililing......cililing.   Pri telefóne Járay Alexander, kto volá prosím?   Hlas v telefóne: Haló, tu Albert Einstein zo šiestej dimenzie.   JÁRAY: Hovorte kľukne, počúvam vás.…

22.5.2007 o 13:48 | Karma článku: 2,54 | Prečítané:  1408x
Alexander JÁRAY

***** Dialóg s prof. Ing. RNDr. Pongrácom Hakapesom Dr.Sc.

Svetovo uznávaný matematik v oblasti diferenciálneho počtu, prof. Ing. RNDr. Pongrác Hakapes Dr.Sc. člen matematického ústavu Akadémie Vied, prijal pozvanie Jeho Magnificencie, Generalissima Reálnych Vied, predsedu…

20.5.2007 o 21:56 | Karma článku: 4,19 | Prečítané:  1709x
Alexander JÁRAY

****Je krajina, kde aj úsečka je trojuholníkom.

Existuje na svete krajina, v ktorej učitelia matematiky, presnejšie učitelia geometrie, učia svojich žiakov a študentov o tom, že úsečka je aj trojuholníkom. Meno tejto krajiny na začiatku mojej úvahy úmyselne…

13.5.2007 o 18:56 | Karma článku: 3,38 | Prečítané:  2593x
Alexander JÁRAY

*****JÁRAYov "Detektor matematických klamstiev".

Keď som na svojej E-mail ovej adrese dostal odkaz od neznámeho pána, v ktorom mi písal, že on by rád so mnou viedol polemiku o obsahu kategórii nula a nekonečno, potešil som sa a na oplátku som ho požiadal, aby on…

12.5.2007 o 9:36 | Karma článku: 3,52 | Prečítané:  1898x

Už ste čítali?