FYZIKÁLNE HERÉZY (BLUDY) IV.

Autor: Alexander JÁRAY | 28.8.2019 o 18:05 | (upravené 1.9.2019 o 18:41) Karma článku: 1,07 | Prečítané:  304x

V zmysle Charty ľudských práv, ako aj v zmysle kresťanskej kultúry, je neslušné, nemorálne a nedôstojné pomenovať jedincov ľudskej spoločnosti hanlivými menami a tým ponižovať ich ľudskú dôstojnosť.

                              

Experimentálne dôkazy bludných argumentov anti kauzálnej – iba rovnicovej - preto idiotskej fyziky.

V zmysle Charty ľudských práv, ako aj v zmysle kresťanskej kultúry, je neslušné, nemorálne a nedôstojné pomenovať jedincov ľudskej spoločnosti hanlivými menami a tým ponižovať ich ľudskú dôstojnosť.

V zmysle Charty ľudských práv, ako aj v zmysle kresťanskej kultúry,  každý človek na Zemi má nedodeliteľné právo na ľudskú dôstojnosť a to od jeho narodenia, až po jeho smrť.

Táto zásada sa prejavuje pre každého človeka ľudskej spoločnosti (okrem iného) aj  ako jeho rovnosťou pred zákonom, ako aj jeho volebné právo.

Túto zásadu si ctím aj ja a dodržiavam ju pri každej možnej príležitosti.

Túto zásadu ale musím povinne opustiť v tom momente, keď nechtiac a pritom s veľkým odporom musím konštatovať ako aj bezmocne sledovať to, že v ľudskej spoločnosti nájdu sa aj takí jedinci, ktorí úmyselne, alebo z genetických dôvodov, ignorujú  objektívne zákon prírody ako aj 

 ZÁKON KAUZALITY

a nahradzujú ich svojimi mentálne zvrátenými (idiotskými) ľudskými teóriami, princípmi a zákonmi, čiže  ľudskými nezmyslami,

pričom oni s bezočivou drzosťou  odmietajú preveriť všetky im predložené, dosiaľ nikým nepreverené vedecké, čiže experimentálne dôkazy ich mentálnej, čiže aj ich logickej zvrátenosti, konkrétne ich 101%. kvalitného fyzikálneho idiotstva

Keby oni tú svoju mentálnu zvrátenosť aplikovali iba vo svojom osobnom živote, ako to robia iné, mentálne postihnuté menšiny, napríklad ako to robia obhájcovia plochosti Zeme, či vyznávači víťazstva proletárov na celom svete, alebo škodlivosti očkovania voči infekčným a vírusovým chorobám, všetko bolo by ako tak v poriadku.

Keď však takýto mentálne ťažko postihnutí jedinci, fyzikálni idioti (za štedrej podpory vlád štátov sveta) šíria svoje anti prírodné,  anti kauzálne, ako aj anti logické nezmysly - bludy, aj na školách a univerzitách, pričom tie ich choré mentálne výplody sa aplikujú aj v Ústavách štátov, ako aj v medzinárodnej Charte ľudských práv,

vtedy je povinnosťou, každého, zatiaľ ešte logicky mysliaceho človeka, ktorý akceptuje experimentálne dôkazy pravdivosti každého zákona prírody, ktorý akceptuje aj existenciu nie rovnicového

 ZÁKONA KAUZALITY,

aby veci pomenoval pravým menom a aby spoločensky zaangažovaných, pritom mentálne ťažko postihnutých vedecko akademických jedincov, nazval tým čím oni v skutočnosti sú, teda aby ich nazval ako 

 PRE ĽUDSKÚ SPOLOČNOSŤ NEBEZPEČNÝMI IDIOTMI 

 a nie iba ako neškodných príslušníkov mentálne postihnutých menšín!!!

Moje pomenovanie relativistických – fyzikov v SAV, učiteľov fyziky, ako kvalitných, 101%. výlučne rovnicových – anti kauzálnych, 

FYZIKÁLNYCH IDIOTOV 

pramení iba z mojej úprimnej snahy pomenovať  ich skutočný mentálny defekt,  ich skutočnú fyzikálnu debilitu, pravým, pravdivým menom. 

V žiadnom prípade nemienim ponižovať ich ľudskú ľudskú dôstojnosť, ako dôstojnosť príslušníkov mentálne postihnutých menšín.

Keď si ale mentálne postihnutá vedecko akademická obec (mentálne postihnutá menšina) vyvolí za svoj idol, za svoj totem, za svojho bôžika anti kauzálneho, iba rovnicového fyzikálneho bludára, 100,314%. idiota prvého rangu,  ohybača a priestoru a času  (Einsteina), vtedy pre ďalšiu existenciu ľudstva nastal čas:

ZA 5 MINÚT 12 HOD.

Vtedy normálni ľudia nesmú byť ticho, vtedy nesmú hromadne velebiť „učených“ idiotov, čiže šíriteľov anti kauzálnej, iba

ROVNICOVEJ FYZIKY

 a to aj 

V KAUZÁLNEJ, NIE IBA ROVNICOVEJ MATERIÁLNEJ PRÍRODE.

Nasleduje analýza jedného anti kauzálneho, super idiotského fyzikálneho bludu.

I keď  anti kauzálna, iba rovnicová,  iba relativistická fyzika, ako celok tvorí veľkú kopu, veľkú haldu logických, ale hlavne 

EXPERIMENTOM NEDOKÁZANÝCH FYZIKÁLNYCH BLUDOV A NEZMYSLOV,

 predsa z tej veľkej kopy chorých mentálnych výplodov, fyzikálnych bludov, výrazne vyčnieva (prenikavo zapácha - až veľmi smrdí) jeden kolosálny a preto super fyzikálny blud, ktorý obsahuje v sebe všetky principiálne anti kauzálne, výlučne rovnicové fyzikálne bludy a ten super fyzikálny blud sa volá: 

"OPIS ROVNOMERNÉHO POHYBU TELESA PO KRUŽNICI".

Toľko nezmyslov koľko v sebe obsahuje,

 „OPIS ROVNOMERNÉHO POHYBU MATÉRIE PO KRUŽNICI“

 toľko neobsahuje žiadny iný fyzikálny blud.

Anti kauzálny, výlučne rovnicový a preto iba idiotský spôsob myslenia, idiotských relativistických fyzikov, ktorí splodili aj opis rovnomerného pohybu telesa po kružnici, je latentne, neviditeľne ukrytý, zhutnený, zhmotnený práve v ich opise rovnomerného pohybu telies po kružnici. 

Preto analýzu anti kauzálnych fyzikálnych bludov začínam rozborom obsahu uvedeného super fyzikálneho bludu, konkrétne poukázaním na jeho nasledujúce super idiotské tvrdenie, že:

ROVNOMERNÝ POHYB TELIES PO KRUŽNICI 

že stála, konštantná, nemenná rýchlosť (hybnosť) pohybu telies po kružnici 

JE AJ ZRÝCHLENÝM POHYBOM, 

ktorý vzniká následkom časového účinku objektívne neexistujúcej, iba  fyzikálnymi idiotmi vysnenej, iba teoretickej

FIKTÍVNEJ DOSTREDIVEJ SILY.

Idiotstvo autorov fyzikálneho opisu rovnomerného (zotrvačného) pohybu telies po kružnici, spočíva hlavne v tom, že i keď oni rovnomerný (zotrvačný) pohyb telies po kružnici označujú za pohyb  rovnomerný, dokonca so stálou a nemennou rýchlosťou (čiže za zotrvačný pohyb), predsa ho súčasne, v jednom čase (t), on - line, označujú aj  za pohyb zrýchlený.

Toto mentálne zlyhanie, tento anti kauzálny, preto super idiotský spôsob výlučne rovnicového myslenia (rovnicovej paradigmy), anti kauzálnych fyzikov, nie je zase vôbec prekvapivý, veď oni bez mihnutia okom uznávajú ešte väčší idiotský fyzikálny blud a to konkrétne ten, že 

NEHYBNOSŤ ROVNOMERNÝ + ZRÝCHLENÝ 

pohyb materiálnych telies, sú v jednom čase, čiže súčasné, úplne rovnaké, ekvivalentné, preto vedeckou metódou, čiže

experimentom nerozlíšiteľné

pohybové stavy matérie. 

Oni uznávajú aj ten super idiotský, anti kauzálny blud, že jedno materiálne teleso nachádza sa v jednom čase (t), čiže naraz, v troch tu uvedených, diametrálne, až antagonisticky odlišných pohybových stavoch. 

Podľa tohto ich fyzikálneho bludu, teleso ktoré stojí nehybne na jednom mieste a preto nemení svoju hybnosť, súčasne sa pohybuje nie len zotrvačným pohybom, ale aj zrýchleným pohybom, kedy zákonito musí meniť svoju hybnosť.

A (idiotskí) lekári psychiatrie mlčia ako hrob.

To preto, lebo ešte nebola zriadená klinika fyzikálnej psychiatrie.

To zase preto, lebo títo anti kauzálni, iba rovnicoví fyzikálni idioti  nie sú schopní  vedeckou metódou, čiže pomocou experimentu rozoznať, nie sú schopní prístrojmi namerať, rozdiely medzi tu uvedenými tromi, diametrálne až antagonisticky odlišnými pohybovými stavmi materných telies.

Nie sú schopný myslieť kvadraticky, čiže dvoj rozmerne. Oni myslia iba v jedno rozmernej dimenzii, čiže oni sú schopní myslieť iba lineárne.

Pritom jediný, konkrétny, vedeckým argument, fyzikálnych záverov týchto anti kauzálnych, iba rovnicových preto jednoznačne idiotských fyzikov, spočíva iba v ich ďalšom super idiotskom fyzikálnom tvrdení a to,

že rozdiel medzi vyššie uvedenými, tromi (diametrálne, až antagonisticky odlišnými) pohybovými stavmi materiálnych telies  neexistuje, preto žiadny rozdiel

NEDÁ SA DOKÁZAŤ VEDECKOU METÓDOU

čiže experimentálne. Ten rozdiel  sa podľa nich nedá namerať žiadnymi meracími prístrojmi.

Presnejšie povedané, ten rozdiel neexistuje iba a jedine preto, lebo oni ho nevedia namerať. Lebo nevedia čo a ako v takom prípade majú merať.

Lebo sú kvalitní anti kauzálny, iba lineárne mysliaci fyzikálni idioti.

Z pozícii akceptovania obsahu  

 ZÁKONA KAUZALITY,  

ktorý pôsobí v materiálnej prírode jedine kvôli existencii 

MERATEĽNÝCH ROZDIELOV

uvedených troch diametrálne rôznych pohybových stavov matérie, dá sa teda jednoznačne  konštatovať, že 

VŠETKY ANTI KAUZÁLNE, 

všetky výlučne rovnicové, preto iba relativistické bludy fyzikálnych idiotov, 

POSTRÁDAJÚ VEDECKÉ,

 čiže  

EXPERIMENTÁLNE DÔKAZY 

ich pravdivosti.

Jediným dôkazom pravdivosti výrokov týchto anti kauzálnych fyzikálnych idiotov, sú ich

EXPERIMENTÁLNE DÔKAZY S NULOVOU VYPOVEDACOU HODNOTOU, 

čiže experimentálne dôkazy s nulovými (žiadnymi) nameranými hodnotami.

Anti kauzálni fyzikálni idioti sa korporatívne (združene) vytešujú (prežívajú orgazmus, udeľujú si Nobelové ceny za fyziku) hlavne vtedy, keď prekonávajú, keď posúvajú  hranice tej presnosti, ktorou oni 

NEDOKÁŽU NIČ NAMERAŤ 

vo veci určenia 

VEĽKOSTI ROZDIELU, MEDZI NEHYBNÝM A POHYBOVÝM STAVOM MATÉRIE.

Anti kauzálni, iba rovnicoví fyzikálni idioti, sa v súčasnosti horlivo a aktívne zaoberajú iba zvyšovaním 

PRESNOSTI MERANIA HODNOTY ČÍSLA NULA (0).

A túto ich super idiotskú činnosť, vlády na celom svete financujú a to na viac aj s veľkou radosťou.


 

Vráťme sa ale späť k analýze obsahu

ROVNOMERNÉMU POHYBU TELIES PO KRUŽNICI.

Pre analýzu logického, či idiotského obsahu opisu rovnomerného pohybu telies po kružnici, použime obsah troch,  anti kauzálnych, preto iba rovnicových (teda zákonito iba idiotských) Newtonovych zákonov pohybu matérie.
 

PRVÝ NEWTONOV POHYBOVÝ ZÁKON, ZÁKON ZOTRVAČNÉHO POHYBU

matérie, hovorí o tom, že ak sa teleso nachádza v prostredí ktoré mu nekladie  žiadne prekážky, žiadny odpor v jeho pohybe, tak vtedy teleso koná bez časového obmedzenia

ROVNOMERNÝ A PRIAMOČIARY POHYB.

Tento prvý Newtonov pohybový zákon nepriamo, implicitne hovorí aj o tom, že akým spôsobom môžu prekážky, či odpor prostredia, zmeniť rovnomerný (zotrvačný) pohyb telies, ale aj priamočiary smer pohybu telies, ale bez zmeny ich rýchlostí.

Pri rovnomernom a priamočiarom (zotrvačnom) pohybe telies dá sa pomocou Newtonových zákonov pohybu, konkrétne podľa obsahu druhého Newtonovho  Zákona sily, zmeniť iba rovnomerná rýchlosť pohybu, nie však priamočiary smer pohybu matérie,  bez zmeny jej rýchlosti pohybu.

Pritom zmena rýchlosti (zmena hybnosti) pohybu materiálnych telies, môže nastať výlučne iba počas 

KAUZÁLNEJ SILOVEJ INTERAKCII, 

čiže iba medzi dvomi rovnako hmotnými telesami, z ktorých jedno teleso musí mať (absolútne) 

VÄČŠIU HYBNOSŤ (RÝCHLOSŤ)

ako to druhé.

V tom prípade teleso s absolútne vyššou hybnosťou je nositeľom sily  PRÍČINY a teleso s absolútne nižšou hybnosťou je nositeľom indukovanej, transformovanej, preto časovo omeškanej sily NÁSLEDKU.

Iba následkom časového impulzu - časového trvania

KAUZÁLNEJ SILOVEJ INTERAKCIE,

(nie však následkom časového impulzu sily), teleso s absolútne vyššou hybnosťou, nositeľ  PRÍČINY, indukuje, transformuje v druhom telese s absolútne nižšou hybnosťou, v telese nositeľa NÁSLEDKU, časovo omeškanú a preto vždy menšiu (kauzálnu)

 silu  NÁSLEDKU, silu reakcie (čiže aj menšiu zotrvačnú hmotnosť).

IBA V KAUZÁLNEJ SILOVEJ INTERAKCII 

jedno teleso sa spomaľuje a druhé sa zrýchľuje. 

IBA V  KAUZÁLNEJ SILOVEJ INTERAKCII

nastáva zmena rýchlosti obidvoch telies účastných vzájomnej silovej interakcie. To zase preto, lebo iba v kauzálnej silovej interakcii telesá majú rôzne veľkú (nie rovnicovú) rýchlosť – hybnosť (hmotnosť) v jednom čase. 

Podľa obsahu 
Tretieho Newtonovho zákona pohybu,

 ZÁKONA AKCIA A REAKCIE, 

zmena rýchlosti pohybu telies  nemôže nastať, lebo v takom prípade do jedinej, do anti kauzálnej, iba  do rovnicovej (Newtonovej) silovej interakcii, (+F = -F) zákonito môžu vstupujú iba dve telesá s rovnako veľkou hybnosťou, rovnako veľkou hmotnosťou, preto tým pádom je veľkým, až neprekonateľným problémom zistiť už aj len to, ktoré z tých dvoch telies je nositeľom sily  PRÍČINY (sily akcie) a ktoré nositeľom sily NÁSLEDKU (sily) reakcie. 

Ale Pozor! 

Rozoznať rovnako veľkú  SILU AKCIE, od rovnako veľkej SILY REAKCIE, nerobí žiadaný problém anti kauzálnym, iba rovnicovým  fyzikálnym idiotom i keď sa to logicky, ale ani nijako ináč nedá rozoznať. Im to ani vtedy neprekáža. Oni veria tomu, že sa to dá.

A (idiotskí) lekári psychiatrie mlčia ako hrob.

To preto, lebo ešte nebola zriadená klinika fyzikálnej psychiatrie.

Problémy s obsahom druhého Newtonovho zákona,  ZÁKONA SILY, spočívajú okrem iného aj v tom, že Newton vo svojom druhom pohybovom zákone, 

DEFINOVAL SILU IBA AKO PRÍČINU ZMENY RÝCHLOSTI 

pohybu materiálnych telies, pričom zabudol uviesť to najdôležitejšie, že sila v podobe ako ju on, anti kauzálny, iba rovnicový fyzikálny idiot, Newton zadefinoval: (F = m.a), v prírode vôbec neexistuje. 

V materiálnej prírode existuje iba časový impulz (iba časové trvanie) silovej interakcie medzi dvomi telesami a to buď s rovnako veľkou hybnosťou, alebo s nie rovnako veľkou hybnosťou.

ČIŽE V MATERIÁLNEJ PRÍRODE EXISTUJÚ DVA DIAMETRÁLNE ODLIŠNÝCH DRUHY SILOVÝCH INTERAKCIÍ, 

pričom anti kauzálny fyzikálny idiot Newton, poznal iba jeden, iba rovnicový, iba anti kauzálny druh silovej interakcie medzi dvomi telesami. 

A touto jeho jedinou, iba  ROVNICOVOU, anti kauzálnou, preto samozrejme iba idiotskou, univerzálnou silovou interakciou, Newton DEFORMOVAL aj kauzálne, aj  NIE ROVNICOVÉ silové interakcie na jeden univerzálny, preto zákonito idiotský druh (zmesku rovnicovo - nerovnicových) časových impulzov silových interakcii.

A po ňom to robia všetci idiotský fyzici na svete, až do dnešných dní.

Idiotský obsah všetkých troch Newtonových zákonov pohybu matérie sa vynára práve pri opise rovnomerného pohybu telies po kružnici, nakoľko pri tomto druhu časového impulzu silovej interakcie,  nepôsobí  na teleso kauzálna  (NIE ROVNICOVÁ) silová interakcia, ale iba a výlučne nekauzálna (ROVNICOVÁ) silová interakcia medzi telesami, do ktorej vstupujú telesá s výlučne s rovnako veľkou hybnosťou(hmotnosťou).

 V tejto nie kauzálnej (IBA ROVNICOVEJ) silovej interakcii telesá nie sú schopné odovzdať svoju (rovnako veľkú) hybnosť druhému telesu a preto ju akumulujú iba do ich vlastnej (pružnej) potenciálnej energie, (do deformácie ich objemu, tvaru) ktorá následne zrýchli tie telesá v opačnom smere, ale pritom nevyvolá, zmenu ich pôvodnej  hybnosti. Tým pádom táto silová interakcia zmení iba smer ich pohybu.

Keďže z Newtonovho  Zákona sily v žiadnom prípade nevyplýva to, aby po časovom impulze jeho jedinej, zrýchľujúcej sily

(F.t = m.a.t = mv)

NENASTALA ZMENA HYBNOSTI (RÝCHLOSTI)

 telies, preto v zmysle Newtonovho Zákona sily, nie je možné zdôvodniť časový účinok Newtonovej dostredivej sily tak, aby ona menila smer pohybu telies, ale 

NEMENILA RÝCHLOSŤ - NEMENILA HYBNOSŤ

telies,Newton o takej nezrýchľujúcej sile sa vo svojich zákonoch pohybu nikde nezmieňuje. 

Z uvedeného dôvodu, v relativistickej, anti kauzálnej fyzike, nastala veľmi priaznivá situácia pre  horlivých fyzikálnych idiotov, ktorá im umožňovala (do dnešných dní umožňuje) prezentovať ich vlastné osobné, idiotské vysvetlenia (teórie - princípy) príčin pôsobenia dostredivej sily (bez rovnako veľkej odstredivej sily) takým spôsobom, aby ona zodpovedala Newtonovej definícii  zrýchľujúcej sily, ale aby pritom ona

NIČ NEZRÝCHĽOVALA. 

Iba pre tento prípad opisu rovnomerného pohybu telies po kružnici, anti kauzálny, iba rovnicoví fyzikálni idioti, neváhali  vyrukovať s ich veľmi chorým  mentálnym výplodom a to s ich takzvanou

 FIKTÍVNOU (zotrvačnou) SILOU

a to aj vtedy, keď Newtonové pohybové zákony neobsahujú ani len zmienku o nimi vymyslenej super idiotskej 

FIKTÍVNEJ (IBA VYSNENEJZOTRVAČNEJ SILE.

V zmysle druhého Newtonovho pohybového zákona, 

ZÁKONA SILY,

časový účinok - časový impulz Newtonovej (jedinej, nie fiktívnej) sily

MUSÍ MENIŤ RÝCHLOSŤ - HYBNOSŤ

telesa na ktoré pôsobí a na viac bezpodmienečne a zákonito 

MUSÍ PÔSOBIŤ NA NIE NULOVEJ DRÁHE
 (s > 0).

To ale časový účinok, iba rovnicovými, anti kauzálnymi fyzikálnymi idiotmi vysnenej, iba 

FIKTÍVNEJ DOSTREDIVEJ SILY 

nedokáže splniť, lebo časový účinok fiktívnej dostredivej sily zjavne  nemení rovnomernú, stálu hybnosť  telies po pohybujúcich sa po kružnici a na viac pôsobí iba na nulovej dráhe (s = 0).

Keďže Newtonove, výlučne rovnicové pohybové zákony ignorujú nie rovnicový  

ZÁKON KAUZALITY

už len tým, že všetky sú vyjadrené iba pomocou  matematických rovníc, ale ani jeden z nich nie je vyjadrený 

KAUZÁLNOU MATEMATICKOU 
NEROVNOSŤOU

preto Newtonovými zákonmi pohybu matérie nedá sa opisovať objektívna (aj nie rovnicová) realita panujúca v materiálnej prírode a to vo forme dvoch diametrálne odlišných časových impulzov silových interakcii.

 A to v jednej  KAUZÁLNEJ a v druhej NIE KAUZÁLNEJ silovej interakcii.

Prvý Newtonov zákon, Zákon zotrvačného pohybu  pripisuje  Newtonovej  jedinej zrýchľujúcej sile, v jeho jedinej rovnicovej silovej interakcii, (+F = -F)  dva diametrálne odlišné  silové produkty, dva odlišné silové výsledky. 

O tom, že za akých podmienok vzniká pôsobením iba jedinej Newtonovej, výlučne zrýchľujúcej sily, iba v jedinej rovnicovej silovej interakcii, jeden či druhý, diametrálne odlišný výsledok silovej interakcie, Newtonové zákony pohyb mlčia, ale tým pádom dávajú voľný priestor fyzikálnym anti kauzálnym idiotom na ich osobné, mentálne  choré zdôvodnenie nemožného a to aj za ceny vymýšľania si fiktívnych (objektívne neexistujúcich) fyzikálnych parametrov, akými je aj ich idiotská

FIKTÍVNA DOSTREDIVÁ SILA,

ktorá ale nič nezrýchľuje, lebo pôsobí na nulovej dráhe (s = 0).

K mentálne chorým výplodom anti kauzálnych rovnicových fyzikálnych idiotov, patrí aj ich špekulatívne nahradenie reálneho pohybu matérie po kružnici, pohybom abstraktných (bez hmotných, iba myšlienkových) vektorov, ktoré majú zdôvodniť to, prečo rovnomerný pohyb telies po kružnici  je aj rovnomerný, ale aj zrýchlený pohyb.

Podľa prvého Newtonovho zákona pohybu

ZÁKONA ZOTRVAČNÉHO POHYBU

od jedinej Newtonovej silovej interakcii (rovnako veľkej Akcii a Reakcii) sa očakáva, že zmení nielen rýchlosť pohybu telies, ale aj smer pohybu telies a to bez zmeny rýchlosti pohybu telies.

Ale podľa druhého Newtonovho zákona pohybu 

ZÁKONA SILY 

časový účinok sily je schopný zmeniť  iba rýchlosť telies,  ale nedokáže zmeniť smer pohybu telies, bez zmeny ich rýchlostí.

Podľa tretieho Newtonovho zákona pohybu

 ZÁKONA AKCIE A REAKCIE

časový účinok silovej interakcie dvoch rovnako veľkých síl,  

SILY AKCIE a SILY REAKCIE,

dokáže zmeniť iba smer pohybu telies, ale v žiadnom prípade nedokáže zmeniť rýchlosť pohybu materiálnych telies.

Tento nenormálny stav veci v spojitosti s opisom rovnomerného pohybu matérie po kružnici vyplýva z toho, že aj v súčasnosti sú v platnosti iba anti kauzálne, iba rovnicové, preto iba super idiotské Newtonove zákony pohybu matérie,  ktoré si sami sebe protirečia.

Z tohto dôvodu anti kauzálni fyzikálni idioti, nevyhnutne potrebujú si vymýšľať  vždy nové a vždy viac a viac super idiotské teórie relativity pohybu matérie, na zdôvodnenie pravdivosti idiotských záverov aj Newtonovych zákonov relativity pohybu matérie.

Tento nenormálny stav veci v spojitosti s všeobecným pohybom matérie, no hlavne s opisom rovnomerného pohybu telies po kružnici, by sa rázom odstránil, keby sa do anti kauzálnej, iba do rovnicovej, preto do

IDIOTSKEJ RELATIVISTICKEJ FYZIKY 

konečne vrátil  

 ZÁKON KAUZALITY

aj s jeho

NIE ROVNICOVÝMI ZÁKONMI PRÍRODY.

Potom by na opis pohybu telesa po kružnici nebol potrebný ani idiotský výplod anti kauzálnych fyzikálnych drúkov, vo forme ich  

FIKTÍVNEJ SILY, ČI VO FORME OHNUTÉHO PRIESTORU A ČASU.

Celá vec je pritom veľmi jednoducho riešiteľná.

Problematický je iba postoj k danej veci zo strany samotných anti kauzálnych, iba rovnicových, iba fiktívnych  fyzikálnych idiotov, pôsobiacich na školách a univerzitách SR, ako aj na pracoviskách FÚ SAV.

Tí  fyzikálni idioti reagujú na konkrétne exaktné argumenty ich fyzikálneho idiotstva mlčaním, držiac sa hesla:

TRPME TRUĽOVIA, TERAZ TREBA TRPIEŤ.

Ale potreby spoločnosti mali by stáť nad účelovým trpením fyzikálnych truľov na školách a univerzitách SR, ako aj na pracoviskách FÚ SAV.

To úmyselné mlčanie štátom platených fyzikálnych idotov, mali by konečne štátne orgány na silu prerušiť a prinúťiť fyzikálnych idiotov hovoriť k veci aj v zmysle nie rovnicového Zákona kauzality.

Ako priebežný dôkaz  idiotského spôsobu myslenia  a konania učiteľov fyziky, ako aj zamestnancov FÚ SAV, slúži tá skutočnosť, že mnou reálne pomenovaní učitelia fyziky a zamestnanci FÚ SAV,  ako spoločensky nebezpeční idioti,  sa proti tejto mojej odbornej klasifikácii ich reálnej mentálnej poruchy, nikdy neohradia. To nemôžu urobiť iba preto, lebo vyšetrovaním ich eventuálnej sťažnosti,  ich fyzikálne idiotstvo  by sa iba dvakrát podčiarklo. 

Konkrétny experimentálny dôkaz neplatnosti princípu ekvivalencie uvediem v nasledujúcom článku.

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Kočnerovo sledovacie komando vyškolili za dva mesiace. Bol v ňom aj policajt

Mlynarčík, ktorý sa podieľal na sledovaní, dnes pracuje ako policajný vyšetrovateľ.

Polícia zadržala po incidente v reštaurácii ministra Sólymosa

Podpredseda vlády mal byť pod vplyvom alkoholu.

Dobré ráno

Dobré ráno: Všetko, čo potrebujete vedieť o impeachmente Trumpa

Žaloba už beží na plné obrátky.


Už ste čítali?