THE srandovná NEŽNÁ REVOLÚCIA.

Autor: Alexander JÁRAY | 12.8.2019 o 17:41 | (upravené 9.9.2019 o 9:19) Karma článku: 1,88 | Prečítané:  732x

Žijeme v dobe, keď akademicky vzdelaný fyzici, (v skutočnosti fyzikálni blázni) ignorujú nie rovnicový zákon prírody,  Zákon  Kauzality, tým že všetky zákony prírody opisujú iba rovnicami a nikto ich za ten podvod netrestá.

                         

                           

Keď dobrovoľne a zodpovedne uznáme to, že v materiálnej prírode platí 

ZÁKON KAUZALITY

potom musíme dobrovoľne a zodpovedne uznať aj to,

že PRÍČINA predchádza NÁSLEDOK 

v jedom čase (t).

(Že  NÁSLEDOK  vzniká NESKORŠIE  ako  PRÍČINA!!!)

(Že  NÁSLEDOK NE vzniká SÚČASNE s PRÍČINOU!!!)

(Že podiel PRÍČINY a  NÁSLEDKU nemá nikdy hodnotu čísla 1!!!)

(P/N 1)

Potom musíme dobrovoľne a zodpovedne priznať aj to, že sila  PRÍČINY (Fp), že sila AKCIE, PREDCHÁDZA  v jednom čase (t) (online) silu NÁSLEDKU (Fn), silu REAKCIE. 

Keď uznáme dobrovoľne a zodpovedne to, že v materiálnej prírode platí

 ZÁKON KAUZALITY,

potom musíme uznať dobrovoľne a zodpovedne aj to, že sila  PRÍČINY, (Fp) že sila  AKCIE,  v jednom čase (t)

JE VŽDY VÄČŠIA (VÄČŠIA + VÄČŠIA) 

od sily  NÁSLEDKU (Fn), od sily  REAKCIE.

Preto  ZÁKON KAUZALITY má jedine tento matematický tvar:

 Fp > Fn 

Toto je  

KAUZÁLNA NEROVNOSŤ (NEROVNOSŤ)

panujúca materiálnej prírode, ako aj v hlavách logicky - normálne - štandardne mysliacich ľudí. 

 

Potom ale musíme dobrovoľne a zodpovedne uznať aj to, že sila  PRÍČINY (Fp), že

sila  AKCIE a sila  NÁSLEDKU (Fn)sila  REAKCIE, v jednom čase (t) čiže naraz, online

NEMÔŽU BYŤ NIKDY ROVNAKO VEĽKÉ!!!

PRETO NEMÔŽU BYŤ OPÍSANÉ ROVNICAMI!!!

Túto  absolútnu zákonitosť  materiálnej prírody nemôžu zmeniť ani výsledky priamych, rovných a tajných (spravodlivých) demokratických hlasovaní (demokratických volieb).

O obsahu prírodných zákonoch sa nikdy nesmie hlasovať. Materiálna príroda z princípu 

NIE JE DEMOKRATICKÁ!!!

Sila  AKCIE a sila REAKCIE  sú rovnako veľké,  iba v krajine  

FYZIKÁLNYCH IDIOTOV,

čiže v krajine kde Ústava zaručuje všetkým občanom právo hlasovať o všetkom, aj o obsahu prírodných zákonov. 

F =  Fn

Toto je oficiálna, na školách a univerzitách (aj) SR vyučovaná

ANTI KAUZÁLNA,

"DEMOKRATICKÁ ROVNICA"

 "ROVNICA SPRAVODLIVEJ DEMOKRACIE" 

ktorú zlátali  rovnicoví, relativistickí  fyzikálni  IDIOTI.

Z tejto "demokratickej" rovnice, ktorá ignoruje

ZÁKON KAUZALITY

je odvodená aj  Charta ľudských práv, pre každého a hlavne bez žiadnych povinností. 

V takom prípade ale musíme uznať aj to, že 

HMOTNOSŤ (kg) sily PRÍČINY (Fp), že

HMOTNOSŤ (kg); (m- SPOMAĽUJÚCEHO  sa telesa,

 zákonito v jednom čase (t), online

JE VÄČŠIA (VÄČŠIA + VÄČŠIA)

od HMOTNOSTI (kg) sily  NÁSLEDKU,

od  HMOTNOSTI (kg); (m+) ZRÝCHLUJÚCEHO  sa telesa.

Táto diferencia je  ALFOU a  OMEGOU  materiálnej prírody.

Potom musíme uznať aj to, že v materiálnej prírode platí iba táto absolútna  

KAUZÁLNA NEROVNOSŤ (NEROVNOSŤ)

-F = a.(m-  +F = a.(m+)

 (P/N 1)

Potom musíme dobrovoľne a zodpovedne uznať aj to, že v tých silových interakciách, ktoré prebiehajú podľadiferenčného

ZÁKONA KAUZALITY 

telesá majú v jednom čase (t) online

DVE RÔZNE VEĽKÉ ZOTRVAČNÉ HMOTNOSTI!!!

Jednu väčšiu  SPOMAĽUJÚCU (m-hmotnosť (kg-).

a druhú menšiu  ZRÝCHĽUJÚCU (m+) hmotnosť (kg+).

 Preto v kauzálnej materiálnej prírode platia tieto nerovnosti:

(m-> (m+)

(kg-) > (kg+)

(Pkg/Nkg 1)

      Potom musíme dobrovoľne a zodpovedne uznať aj to, že súčasná fyzika,

  FYZIKA IBA JEDINEJ ZOTRVAČNEJ HMOTNOSTI MATERIÁLNYCH TELIES,

 (Pkg/Nkg = 1)

ŽE ANTI KAUZÁLNA - ROVNICOVÁ FYZIKA,

obrazek

JE FYZIKOU IDIOTOV + IDIOTSKÁ FYZIKA

 V opačnom prípade musíme dobrovoľne a zodpovedne uznať aj to,

  ŽE MY, VŠETCI ĽUDIA ZEME, SME IDIOTI,

keď  

SLEPO A NEZODPOVEDNE AKCEPTUJEME 

fyziku iba

obrazek

JEDINEJ ZOTRVAČNEJ HMOTNOSTI

matérie, čiže keď akceptujeme iba

ROVNICOVÉ TVRDENIA FYZIKÁLNYCH IDIOTOV

 (Pkg/Nkg = 1)

 ktoré arogantne ignorujú  

ZÁKON KAUZALITY

Ja na základe výsledkov  experimentálnych merní  samozrejme neakceptujem  anti kauzálnu, výlučne rovnicovú fyziku,

FYZIKU IDIOTOV, čiže IDIOTSKÚ FYZIKU 

 (Pkg/Nkg = 1)

a preto ma 

ROVNICOVÍ FYZIKÁLNI IDIOTI 

 považujú za  blázna, aj to iba na základe 

INTENZITY SVRBENIA V ICH ROZKROKU. 

Ibaže tými relativistickými, iba ROVNICOVÝMI, anti kauzálnymi   

FYZIKÁLNYMI IDIOTMI

večne dezinformované,  večne klamané ľudstvo, je nútené na školách a univerzitách (aj SR) povinne a slepo akceptovať,

  ANTI KAUZÁLNU, VÝLUČNE ROVNICOVÚ FYZIKU

  (Pkg/Nkg = 1)

fyziku iba  jedinej zotrvačnej hmotnosti matérie, 

FYZIKU IDIOTOV, čiže IDIOTSKÚ FYZIKU.

Preto  je potrebné ľudstvo čím skôr vyslobodiť zo zhubných bludov štátmi sveta platených,

ROVNICOVÝCH FYZIKÁLNYCH IDIOTOV. 

Komunisti uverili aj tomu  ROVNICOVÉMU bludu

FYZIKÁLNYCH IDIOTOV

obrazek

čiže uverili v pravdivosť (aj) obsahu 

TRETIEHO NEWTONOVHO ZÁKONA,

 ktorý považuje

PRÍČINU (silu akcie)  ZA NÁSLEDOK (za silu reakcie)

A NAOPAK

tvrdiac, že 

sila PRÍČINY  a sila NÁSLEDKU  sú vždy

ÚPLNE ROVNAKO VEĽKÉ 

a

MAJÚ AJ ROVNAKÚ HMOTNOSŤ,

na viac

VZNIKAJÚ, AKO AJ ZANIKAJÚ V JEDNOM ČASE(t), 

čiže naraz.

Newton po náraze jablka o jeho hlavu, začal opisovať diferenčnú prírodu, iba rovnicami.

To, že aj tento  Newtonov  rovnicový  blud, protirečí

ZÁKONU KAUZALITY,

to si rovnicoví

FYZIKÁLNI IDIOTI

 ani len nevšimli.

Práve preto Komunisti pred 30. rokmi dopadli tak, že dodnes sú označovaní za  ZLOČINCOV, ako aj za vyznavačov  PRÍRODNÝCH BLUDOV,  pričom tvorcovia 

zločineckých  ROVNICIVÝCH ANTI KAUZÁLNYCH  bludov,

FYZIKÁLNI IDIOTI  (aj)  V SAV

sú naďalej považovaní (naďalej sú platení) za serióznych vedcov ??? 

obrazek

AJ TOTO JE DIELO FYZIKÁLNYCH IDIOTOV:

"THE srandová NEŽNÁ REVOLÚCIA."

obrazek

Na riadenie úspešnej revolúcie je veľa povolaných, ale je málo vyvolených.

(Na úspešné riadenie Nežnej revolúcie, nikto nebol vyvolený.)

NEŽNÁ REVOLÚCIA

mala iba jediné historické poslanie a to  vrátiť  

existenčný zákon prírody, nie rovnicový: 

Zákon kauzality

späť do prírodných, ako aj do spoločenských vied, z ktorých ho mentálne málo kapacitní fyziciv skutočnosti rovnicoví, relativistickí

fyzikálni blázni

svojvoľne a účelovo vyhodili, aby tým aj oni, po vzore ich idolu, ich totemu,

 fyzikálneho blázna, Gelilea,

mohli ospravedlniť svoju  totálnu mentálnu neschopnosť, dokázať  rozdiel medzi rýchlosťami pohybu matérie, ako aj rozdiel medzi kinetickými energiami pohybujúcej matérie, vedeckým, čiže

experimentálnym spôsobom.

Kvôli tejto ich mentálnej mizérii, kvôli tejto ich meracej neschopnosti, relativistickí fyzikálni blázni zlátali si umelú - syntetickú, účelovo deformovanú, preto výlučne

 BEZ EXPERIMENTÁLNU 

iba rovnicovú, iba relativistickú, preto iba  

super bludnú fyziku,

z ktorej sa v súčasnosti odvodzujú aj super bludné, 

ľavicovo liberálne, rovnicové spoločenské nezmysly.

Ľudstvo stratilo kontakt s objektívnou realitou materiálnej prírody v tom momente, keď mentálne málo kapacitní fyzici, akademicky vzdelaní

fyzikálni super blázni

svojvoľne, na priame  odporúčanie Galilea, čiže im podobného fyzikálneho blázna, úmyselne vyhodili z fyziky

Zákon Kauzality,

čiže 

NIE ROVNICOVÝ

existenčný zákon prírody, ktorý hovorí o tom, že:

  sila  Príčiny  (sila Akcie)  

je (a aj bezpodmienečne musí byť) v jednom čase (t), vždy

Väčšia

a preto aj nadriadená 

Menšej, ňou indukovanej, ňou vybudenéj 

 sile  Následku, (sile Reakcie).

Táto objektívna realita materiálnej prírody dá sa opísať iba nasledujúcou  

matematickou nerovnosťou:

Fp > Fn 

Bez akceptácie tejto, prirodzene existujúcej, 

nie  rovnicovej:

 Kauzálnej silovej nerovnosti - diferencie 

 pôsobiacej v materiálnej prírode, v jednom čase (t),

nevznikol by žiadny druh pohybu matérie,

preto ani biologický život ľudstva na Zemi.

No a tento existenčný zákon prírody, čiže  

nie  rovnicový

Zákon kauzality

akademicky vzdelaní fyzikálni blázni

v plnej miere ignorujú tým, že všetky zákony fyziky opisujú výlučne rovnicami, ale ani jeden

Kauzálnou nerovnosťou !!! + !!! + !!!

Podľa týchto vzdelaných  fyzikálnych bláznov

 sila  Príčiny (sila Akcie)

je (a bezpodmienečne musí byť) v jednom čase (t), vždy

Rovnako veľká 

a preto  aj totožná

 sile  Následku(sile Reakcie).

Toto ich bludné tvrdenie dá sa opísať iba nasledujúcou

    matematickou rovnicou:

Fp = Fn 

Tento rovnicový fyzikálny blud, je aj obsahom

"Tretieho pohybového zákona"

od ďalšieho fyzikálneho blázna, menom

 Izák Newton.

Motto článku!

Diferenciálny počet + 2ks. Einsteinových teórii relativity + kvantová fyzika + teória strún, +......,

čiže "geniálne" mentálne produkty, ktorými sa relativistická, čiže výlučne rovnicová,  Anti Kauzálna veda vystatuje, vychvaľuje, pýši, sú pre prežitie ľudstva na Zemi tak dôležité, ako

ZDOCHNUTÉMU KOŇOVI NOVÁ PODKOVA.

Relativistické, rovnostárske, Anti Kauzálne bludné výdobytky fyziky, ktoré vedú ľudstvo k jeho skorej ekologickej záhube, to sú v skutočnosti anti vedecké, proti ľudské, čiže super nevedecké, super bludné výdobytky fyziky.

Nekontrolovateľný nárast nad kritického počtu ľudstva na konečnej ploche povrchu Zeme, za jedno storočie a to za výdatnej pomoci relativistickej,

Anti Kauzálnej

rovnostárskej – rovnicovej,  nie diferenčnej vedy, nie je nič iného, ako pravá hodnota výsledkov, ktoré bludná, Anti kauzálna relativistická veda

fyzikálnych bláznov

vyprodukovala v neprospech ľudstva, bez akejkoľvek perspektívy, či alternatívy jeho ďalšieho prežitia.

Ľudskú civilizáciu na Zemi v dohľadnom čase, zlikviduje anti prírodná,  Anti Kauzálna filozofia (Anti Kauzálne, anti prírodné uvažovanie ľudstva) ako v spoločenských, teologických, tak aj v prírodných vedách, ktorá je nakazená, degenerovaná paradigmou rovnostárstva, paradigmou relativizácie, paradigmou  ignorovania experimentálnych dôkazov jej bludov,

čiže zrovnoprávnením, egalizáciou  výlučne diferencovaných, výlučne absolútne rozdielnych,  preto 

Kauzálnych prírodných zákonov.

Kto by pochyboval o opodstatnenosti týchto mojich exaktne kritických argumentov, nech si pozrie toto video, v ktorom Český profesor matematiky odborným spôsobom dokazuje  hauznumerá "geniálnych" Einsteinovych rovníc teórii relativity pohybu matérie.

https://www.youtube.com/watch?v=MgTLQVQ_Aww&feature=youtu.be 

 Čo je skutočná revolúcia.

Revolúcia je

zásadnou a nezvratnou spoločenskou zmenou, ktorú zákonito vyvoláva iba a jedine objav dosiaľ  neznámého, alebo dosiaľ ignorovaného, ale pritom objektívne existujúceho javu a zákonitosti materiálnej prírody, čiže

 NOVÝ FYZIKÁLNY OBJAV.

Revolúcia bez 

NOVÉHO FYZIKÁLNEHO OBJAVU,

alebo bez 

ODHALENIA PRINCIPIÁLNEHO FYZIKÁLNEHO OMYLU

to je iba reflexívna vzbura, alebo  primitívny mocenský prevrat

Obsahom tohto môjho článku, chcem prispieť k naplneniu

NEUSKUTOČNENÝCH CIEĽOV

zatiaľ iba  PARODICKEJ, zatiaľ iba 

THE srandovnej NEŽNEJ REVOLÚCIE.

z roku 1989,

v ktorej jej naivní účastníci chceli iba pomocou zvonenia kľúčikmi na námestiach, presadiť  nový pokrokovejší spoločenský poriadok 

(presne tak, ako si Hurvínek predstavoval víťaznú válku).

Obsah tohto článku má poslúžiť k tomu, aby oslavy 30. výročia zatiaľ iba

"THE srandovnej NEŽNEJ REVOLÚCIE"

mali konečne reálny zmysel a aby tie oslavy neboli znova (a opakovane) iba paródiou na oslavu

srandovnej NEŽNEJ REVOLÚCIE

a to na viac v dobe, keď porevolučné súdy a prokuratúra, ako aj polícia, nevedia si dať rady (už skoro dva roky) s objednávateľmi vraždy investigatívneho novinára a jeho družky.

Aké malo byť historické poslanie 

NEŽNEJ REVOLÚCIE.

Jedinou úlohou NEŽNEJ REVOLÚCIE bola vedecká, preto exaktná analýza a následne odhalenie objektívnych príčin vzniku bludnej, relativistickej, komunistickej, Anti kauzálnej, beztriednej, +......., stručne  idiotskej 

IDEOLÓGIE VEDECKÉHO KOMUNIZMU.

ktorej "vedecké" základy boli odvodené, ako v roku 1989, tak aj v roku 2019, sú odvodené iba z bludnej, anti prírodnej, 

Anti kauzálnej:

ROVNICOVEJ FYZIKÁLNEJ PARADIGMY!!!

Počas prvej skutočnej (nie iba srandovnej, nie iba  parodickej) revolúcie, čiže počas  Veľkej Francúzskej Revolúcie, jej revolucionári presadili na školách a univerzitách, vyučovanie pokrokového

Koperníkovho Heliocentrického  (fyzikálneho) modelu sveta,

oproti tradičnému, ale už zastaranému, preto dogmatickému, Aristotelovmu Geocentrickému (fyzikálnemu) modelu sveta. 

Až potom mohli revolucionári logicky zdôvodniť užitočný zmysel ich revolúcie a následne odstrániť absolútnu monarchiu vo Francúzsku.

Ibaže revolucionári  Veľkej Francúzskej Revolúcie nepresadili to najpodstatnejšie a síce, nevrátili späť do fyziky, Galileom z nej účelovo vyhodený, nie rovnicový  

existenčný zákon prírody,

Zákon Kauzality.

Čiže neodstránili z fyziky Galileiho relativistické, výlučne rovnicové,  experimentom nedokázateľné  fyzikálne bludy.

To tí revolucionári nemohli presadiť, lebo o bludnej podstate Galileiho relativistickej, výlučne rovnicovej, 

Anti kauzálnej fyzike,

ako aj o jej zhubných následkoch na spoločenské pomery, nemali ani hmlistej potuchy.

Preto aj po  Veľkej Francúzskej Revolúcii, existenčný prírodný zákon,

 Zákon kauzality 

zostal naďalej fyzikmi ignorovaný, čiže naďalej zostal na smetišti fyziky, preto aj na smetišti ľudských dejín.

Aj po parodickej 

THE srandovnej Nežnej revolúcii 

z roku 1989,  je naďalej oficiálne platná, relativistická,  Anti kauzálna, experimentom nedokázateľná, preto zo zásady bludná, stručne povedané

idiotská 

ROVNICOVÁ FYZIKÁLNA PARADIGMA,

čiže nezmyselná, idiotská rovnosť (jednota - binarita)

POHYBU a NEHYBNOSTI 

materiálnych telies v  

JEDNOM ČASE.

To všetko napriek tomu, že 

ROVNICOVÁ FYZIKÁLNA PARADIGMA,

 je 

Anti kauzálny 

ROVNICOVÝ  blud, čiže aj experimentom dokázateľný FYZIKÁLNY  NEZMYSEL. 

Vodcovia "Nežnej revolúcie" nevedeli to najdôležitejšie a to, že z tejto bludnej, experimentom nedokázanej, relativistickej, 

Anti kauzálnej 

ROVNICOVEJ  FYZIKÁLNEJ PARADIGMY 

z tohto FYZIKÁLNEHO nezmyslu, bola odvodená aj ideológia bludnej, ROVNICOVEJ  (beztriednej), ZLOČINECKEJ, anti prírodnej, Anti Kauzálnej spoločenskej formácie, zvanej:

"VEDECKÝ KOMUNIZMUS"!!! + !!!

Preto z tejto bludnej,

 Anti kauzálnej 

 ROVNICOVEJ FYZIKÁLNEJ PARADIGMY

ľavicoví liberáli môžu aj v súčasnosti odvodzovať svoje super bludné a preto aj zločinecké

ROVNICOVÉ ĽUDSKOPRÁVNE NEZMYSLY  

(bez žiadnych povinností),

ktoré viedli a aj v súčasnosti vedú k nekontrolovateľnému  PREĽUDNENIU  Zeme, čiže k exponenciálnemu  nárastu obyvateľov Zeme, ktorá má ale konštantne veľký povrch a tým pádom aj ku, ekologickej, kultúrnej a ekonomickej katastrofe, čiže ku skorému zániku ľudskej civilizácie.

Strach ľudstva z  jadrovej vojny už dávno prekonal strach z

vedeckými bláznami vyprodukovaného

a ľavicovými liberálmi podporovaného, nekontrolovateľnému,  

exponenciálnemu  nárastu obyvateľov Zeme.

 Z uvedených dôvodov, táto relativistická  

ROVNICOVÁ FYZIKÁLNA PARADIGMA,

TENTO IDIOTSKÝ ROVNICOVÝ FYZIKÁLNY NEZMYSEL,

čiže aj filozofický základ anti prírodnej,

 Anti kauzálnej,

KOMUNISTICKEJ DIKTATÚRY,

aj po (srandovných) revolučných udalostiach z pred 30. rokov, v roku 1989, čiže aj po

THE  srandovnej  NEŽNEJ REVOLÚCII

zostal  NEDOTKNUTÝ 

 a preto naďalej,

V PLNEJ MIERE ŠKODÍ ĽUDSKEJ SPOLOČNOSTI.

Teraz už ale vo forme ľavicového liberalizmu, ktorý uznáva (udeľuje) okrem iného aj rovnaké práva, ako pre rodených, kmeňových občanov štátu, tak aj pre ilegálnych (bez dokladových) imigrantov (doslova drzých votrelcov),

ich bludným tvrdením, že ilegálna migrácia jedincov, s tmárskym stredovekým myslením, zachráni Európsku kultúru a prosperitu, pritom vraj to:

JE V SÚLADE S ROVNICOVÝMI ZÁKONMI PRÍRODY.

Obsah tohto článku má za úlohu predložiť rozumne mysliacim jedincom

(nie  rovnicovým idiotom)

ľudskej spoločnosti, dialektické argumenty, ktoré sú jedine povolané eliminovať škody, ktoré beztrestne napáchala a naďalej beztrestne pácha  na ľudskej spoločnosti,  

ZLOČINECKÁ,

na reálne, globálne,  Kauzálne myslenie

MENTÁLNE TOTÁLNE NESCHOPNÁ

ROVNICIVÁ VEDECKO AKADEMICKÁ OBEC

a to kontinuálnym - plynulým šírením, učením jej  bludnej, experimentom  nedokázanej, preto nie pravdivej, relativistickej, anti prírodnej,

Anti kauzálnej,

IDIOTSKEJ ROVNICOVEJ  FYZIKÁLNEJ PARADIGMY.

Prečo bola NEŽNÁ REVOLÚCIA iba paródiou na revolúciu.

Preto, lebo objektívne reálne ciele 

"NEŽNEJ REVOLÚCIE" 

 nemohli byť zákonito naplnené a to z toho prostého dôvodu, nakoľko z ničoho nič,  čiže iba náhodilo vynorení (nikým nevyvolení) vodcovia, ako aj účastníci 

NEŽNEJ REVOLÚCIE 

nevedeli, nemali ani hmlistého poňatia o tom, že:

ZA ZLOČINY VEDECKÉHO KOMUNIZMU, NIE SÚ ZODPOVEDNÍ KOMUNISTI,

ale mentálne málo kapacitná, (veľmi  x veľmi)  kvadraticky hlúpa, až idiotská, na viac aj bezočivo drzá

FYZIKÁLNA VEDECKO AKADEMICKÁ OBEC

s jej

ROVNICOVÝMI FYZIKÁLNYMI BLUDMI,

ktoré ignorujú 

 ZÁKON KAUZALITY!!!

To nevedia do dnešných dní!!! 

Preto  

NEŽNÁ REVOLÚCIA

nemala, (nemohla mať) nič  spoločného so skutočnou revolúciou.

NEŽNÁ REVOLÚCIA 

v skutočnosti bola iba paródiou na skutočnú revolúciu, ona bola iba

THE srandovnou NEŽNOU REVOLÚCIOU

Čo mali vedieť vodcovia  NEŽNEJ REVOLÚCIE  v roku 1989.

Vodcovia NEŽNEJ REVOLÚCIE  už v roku 1989 mali poznať nasledovnú chronológiu, čiže časovú postupnosť vzniku  BLUDNEJ, relativistickej,

ROVNICOVEJ  FYZIKÁLNEJ PARADIGMY.

Keď Galileo následkom jeho  chabej mentálnej výbavy nedokázal vedeckou metódou, čiže pomocou experimentu (tu na Zemi), obhájiť Koperníkovu  

Heliocentrickú svetovú sústavu,

čiže keď Galileo nebol schopný vedeckou metódou dokázať

pohyb Zeme okolo slnka,

tak on z tej jeho vedeckej - experimentálnej núdze (z tej jeho mentálnej mizérie) vycúval a to týmto svojim priam bohorovným (ale pritom iba z rukáva vysypanym), veľmi primitívnym prehlásením:

„Pohyb Zeme okolo slnka

 NEDÁ SA DOKÁZAŤ VEDECKOU METÓDOU,

čiže

POMOCOU EXPERIMENTU!"

Tento svoj  anti vedecký, super primitívny, iba z rukáva vysypaný výrok, Galileo zdôvodňoval tým, že podľa jeho osobných dojmov a pocitov, (možno aj podľa častého svrbenia v jeho rozkroku)

 ROVNOMERNÝ POHYB  a  NEHYBNOSŤ  

materiálnych telies, v jednom čase (t) sú úplne rovnaké,

 IDENTICKÉ - TOTOŽNÉ - EKVIVALENTNÉ 

pohybové stavy matérie,

ktoré nevyvolávajú žiadnu merateľnú diferenciu, žiadnu zmenu fyzikálnych parametrov matérie.

Preto podľa Galilea vo veci  

NEHYBNOSTI a ZOTRVAČNÉHO POHYBU

neexistujú žiadne fyzikálne diferencie, takže niet čo merať.

Galileo z tohto dôvodu dal (bol nútený dať) v rozpore s logikou, ako aj v rozpore so zdravým rozumom, ale aj v rozpore so

 Zákonom zachovania kinetickej (a inej) energie,

 znak rovnosti  (=)  medzi

NEHYBNOSŤ  a  ZOTRVAČNÝ POHYB 

materiálnych telies a to AKOUKOĽVEK VEĽKOU  rovnomernou,  ZOTRVAČNOU RÝCHLOSŤOU - HYBNOSŤOU.

Tak vznika prvýkrát v dejinách ľudstva výlučne 

ROVNICOVÁ relativistická, Anti kauzálna,

IDIOTSKÁ FYZIKA.

Tak vznikla fyzika mentálne málo kapacitných jedincov, fyzika akademicky vzdelaných  korunovaných bláznov, až idiotov s jej

VÝLUČNE ROVNICOVÝMI, Anti Kauzálnými  PRÍRODNÝMI ZÁKONMI,

ktorých filozofickým základom je táto rovnica Galileovho

 PRINCÍPU RELATIVITY POHYBU:

NEHYBNOSŤ, rovná sa ZOTRVAČNÉMU POHYBU

NEHYBNOSŤ =  ZOTRVAČNÝ POHYB

(NEHYBNOSŤ + ZOTRVAČNÝ POHYB)/2 =  RELATÍVNY POHYB 

RELATÍVNY POHYB = KEĎ STOJÍM, AJ VTEDY IDEM.

Tak vznika prvýkrát v dejinách ľudstva relativistická, 

ROVNICOVÁ  FYZIKÁLNA PARADIGMA

Tak vznikol prvýkrát relativistický, 

 "GENIÁLNY" ROVNICOVÝ FYZIKÁLNY BLUD.

Evidentná mentálna fyzikálna tuposť Galilea, prejavujúca sa v jeho

NESCHOPNOSTI EXPERIMENTOM ROZOZNAŤ,

namerať,

OBJEKTÍVNE EXISTUJÚCU,

RÔZNE VEĽKÚ HYBNOSŤ POHYBU MATÉRIE, 

RÔZNE VEĽKÚ KINETICKÚ ENERGIU MATÉRIE,

stala sa základným pilierom súčasnej, bludnej,  

Anti kauzálnej,

RELATIVISTICKEJ - ROVNICOVEJ FYZIKY,

ako aj základným pilierom bludnej 

ROVNICOVEJ FYZIKÁLNEJ PARADIGMY,

čiže aj základným pilierom bludnej filozofie

"VEDECKÉHO KOMUNIZMU"!!! + !!!

Vďaka bludnému, rovnicovému Gelieovmu:

„PRINCÍPU RELATIVITY POHYBU MATÉRIE“,

vďaka akceptovaniu  experimentom nedokázanej

ROVNOSTI

medzi  

NEHYBNOSŤOU ZOTRVAČNÝM POHYBOM

matérie, v jednom čase (t), vznikla bludná – heretická, relativistická -

ROVNICOVÁ FYZIKÁLNA PARADIGMA,

čiže ustálený - dogmatický, zabetónovaný model - spôsob (ne)myslenia, ktorá úspešne zdeformovala logické, kritické myslenie fyzikov a učiteľov fyziky, následne aj myslenie celého ľudstva do takej miery, ktorá vyústila až do otvorenej ignorancie, ba až k pudovému odporu akceptovať, objektívne existujúce javy a zákonitostí

KAUZÁLNEJ, čiže NIE  ROVNICOVEJ,

(nie relativistickej, nie komunistickej, nie beztriednej, nie ľavicovo liberálnej...) ale

REÁLNEJ, MATERIÁLNEJ PRÍRODY!!!

Bludná – heretická (relativistická)  

ROVNICOVÁ FYZIKÁLNA PARADIGMA,

úspešne zdeformovala logické myslenie fyzikov a učiteľov fyziky, (a následne aj myslenie celého ľudstva) až do takej miery, že na školách a univerzitách celého sveta sa už zákonným nariadením ignoruje (zakazuje vyučovať) pravý obsah najdôležitejšieho, existenčného zákona materiálnej prírody a to pravý obsah:

NIE ROVNICOVÉHO  ZÁKONA KAUZALITY,

ako by on ani neexistoval, akoby materiálna príroda nebola v prvom rade 

KAUZÁLNA, čiže NIE  ROVNICOVÁ.

Všetko zlo v ľudskej spoločnosti pramení z mylného, čiže z bludného, z relativistického výkladu (chápania) objektívne reálnych,

Kauzálnych zákonov prírody.

Všetko zlo v ľudskej spoločnosti, pramení z mylného, čiže z bludného výkladu (chápania)  obsahu najdôležitejšieho zákona prírody a to

Zákona Kauzality,

na to mentálne chabo vybavenou, vedecko akademickou obcou, konkrétne rovnicovými fyzikmi, ako aj učiteľmi fyziky.

Čiže štátom platenými špecialistami na fyzikálne bludy.

Ibaže v materiálnej prírode večne platilo a i dnes platí, ale aj v budúcnosti bude platiť iba to, že k tomu, aby mohla nastať

AKÁKOĽVEK ZMENA V MATERIÁLNEJ PRÍRODE,

napríklad aj údajný „Veľký tresk“, „Big Bang“, nevyhnutnou podmienkou tejto zmeny bolo to, aby: 

sila PRÍČINY (Fp), čiže sila AKCIE  (Fa); 

ktorá (údajne) stlačovala (udajný) materiálny časopriestor, do (údajne) malých rozmerov, mala (musela mať) vždy a za každých okolností, čiže v jednom čase  (t),

VÄČŠIU HODNOTU

od ňou indukovanéj, v priestorom pretransformovanej, prenesenej preto  ČASOVO POSUNUTEJ sily, ktorá kládla odpor voči stláčaniu materiálneho časopriestoru, čiže od

sily  NÁSLEDKU  (Fn), od sily REAKCIE (Fr).

Aby mohla nastať

AKÁKOĽVEK ZMENA V MATERIÁLNEJ PRÍRODE,

musí bezpodmienečne existoval zreteľný, až antagonistický,

ČASOVÝ POSUN 
medzi 

PRÍČINOU a NÁSLEDKOM!!! 

Preto táto objektívna realita, 

KAUZÁLNEJ MATERIÁLNEJ PRÍRODY,

dá sa opísať iba a jedine, výlučne matematickou:

NEROVNOSŤOU (>),

v žiadnom prípade nie matematickou

ROVNICOU (=!!! + !!!

Preto v  Kauzálnej materiálnej prírode  platia jedine 

NIE ROVNICOVÉ vzťahy.

V Kauzálnej materiálnej prírode od jej začiatku platilo a aj v súčasnosti platí jedine to, že:

sila PRÍČINY (Fp),

je v jednom čase (t), z princípu:

VÄČŠIA  od sily  NÁSLEDKU (Fn)

a  preto platí táto nerovnosť:

(Fp) > (Fn

V Kauzálnej materiálnej prírode platia jedine tie materiálne vzťahy, pri ktorých

sila  AKCIE (Fa),

je v jednom čase (t), z princípu

VÄČŠIA

od sily REAKCIE (Fr)

a preto platí táto nerovnosť:

(Fa) > (Fr)

To aj preto, lebo v zmysle obsahu Zákona Kauzality, sila  

PRÍČINY (Fp), ako aj sila NÁSLEDKU (Fn):

NEVZNIKAJÚ V JEDNOM ČASE (t),

ale ani

NEZANIKAJÚ V JEDNOM ČASE (t)!!!

Ináč by slová, PRÍČINA NÁSLEDOK  nemali zmysel, lebo by znamenali jedno a to isté.

Svoje Idiotstvo anti kauzálna vedecko akademická obec prejavuje aj tým, že ona pojmy,  PRÍČINA a NÁSLEDOK, považuje za jedno a to isté.

PRÍČINA  =  NÁSLEDOK

AKCIA = REAKCIA 

Existencia PRÍČINY a  NÁSLEDKU je dialekticky (bezpodmienečne) podmienená  

ČASOVÝM OMEŠKANÍM  

vzniku sily NÁSLEDKU,  na časový impulz sily  PRÍČINY.

Nízka mentálna kapacita (idiotstvo) vedecko akademickej obci, bráni jej  pochopiť túto objektívnu realitu materiálnej prírody.

Ibaže tá kompánia mentálnych fyzikálnych tupcov, aj po parodickej, 

THE srandovnej NEŽNEJ REVOLÚCII, 

 môže naďalej beztrestne a nerušene tvrdiť, šíriť (učiť), ten prírodný nezmysel, že vo všetkých silových interakciách:

 sila  PRÍČINY (sila AKCIE)

je rovnako veľká sile

NÁSLEDKU (sile) REAKCIE

a že obidve sily

NARAZ VNIKAJÚ a NARAZ ZANIKAJÚ.

Týmto svojim bludným,  idiotským tvrdením, štátom platení fyzikálni tupci, dávajú na vedomie celému ľudstvu dôkaz o tom, že oni nepoznajú ani pravý obsah  

ZÁKONA KAUZALITY.

Po reálnej revolúcii musí veda - fyzika, ale aj spoločnosť začať povinne akceptovať dve, rôzne veľké zotrvačné hmotnosti matérie.

Najdôležitejší zákon prírody, 

ZÁKON KAUZALITY,

okrem iného, narúša - popiera aj obsah Zákona zachovania hmoty a energie v Kauzálnych silových interakciách.

Kauzálne silové interakcie

vznikajú iba  medzi telesami s (absolútne) 

RÔZNE VEĽKOU (kozmickou)  RÝCHLOSŤU (v),

RÔZNE VEĽKOU  veľkou (kozmickou)  HYBNOSŤOU  (m.v).

To preto, lebo v Kauzálnej (NIE ROVNICOVEJ), časovo posunutej silovej interakcii, vznikajú, indukujú sa (dosial fyzikmi a učiteľmi fyziky vytrvalo ignorované, kvôli ich nízkemu mentálnemu potenciálu, pre nich nepochopiteľné, priam kacírske) ale pritom objektívne existujúce a experimentom  overiteľné - dokázateľné:

DVE, (1+1

dobre merateľné,  

 RÔZNE VEĽKÉ

zotrvačné  hmotnosti matérie.

To zase preto, lebo  zmenou dvoch diametrálne rôznych hybnosti telies, zásadne musia vznikať, indukovať sa, dva diametrálne rôzne druhy zotrvačnej hmotnosti materiálnych telies.

 Kauzálnej silovej interakcii

čiže v silovej interakcii medzi telesami s (absolútne) 

RÔZNE VEĽKOU (kozmickou)  RÝCHLOSŤU (v),

RÔZNE VEĽKOU  veľkou (kozmickou )  HYBNOSŤOU (m.v),

SPOMAĽUJÚCE SA TELESO (mz1-)

nadobúda.

VÄČŠIU ZOTRVAČNÚ HMOTNOSŤ

ako má ním,

ZRÝRCHĽOVANÉ TELESO (mz2+)

Kvôli nízkej mentálnej výbave vedecko akademickej obce, ľudstvo je informované iba o  dvoj hmotnej  fyzikálnej (prírodnej) paradigme (iba  o  dvoj hmotnom  modely myslenia) a to v troj hmotnej prírode.

Kvôli nízkej mentálnej výbave vedecko akademickej obce, ľudstvo ignoruje reálne zákony troj hmotnej prírody.

Pritom v reálnej,  Kauzálnej prírode  telesá majú zo zásady tri materiálne hmotnosti.

I. Jednu  GRAVITAČNÚ HMOTNOSŤ (mg)

II. Dve ZOTRVAČNÉ HMOTNOSTI (mz1-) > (mz2+)

A. Jednu  VÄČŠIU SPOMAĽUJÚCU  zotrvačnú hmotnosť (mz1-).

B. Druhú  MENŠIU ZRÝCHĽUJÚCU  zotrvačnú hmotnosť (mz2+).

Preto v  Kauzálnej silovej interakcii platí táto nerovnosť

(mz1-) > (mz2+)

Keďže relativistická, rovnicová  fyzika, svojou  

BLUDNOU ROVNICOVOU PARADIGMOU,

svojou bludnou ideou, pozná iba 

jedinú zotrvačnú hmotnosť telies,

ktorá je iba podľa osobných dojmov a pocitov fyzikov, rovnako veľká, rovnicová, ako pri  spomalení (mz1-) telies, tak aj pri ich zrýchlení (mz2+), preto oni aj túto ich bludnú ideu, zapisujú nasledovnou rovnicou:

 (mz1-) = (mz2+)

Preto všetky závery, relativistickej, rovnicovej fyziky, sú bludné, lebo odporujú experimentom overiteľnej objektívnej realite panujúcej v Kauzálnej, čiže  

V TROJ HMOTNEJ MATERIÁLNEJ PRÍRODE.

Z uvedeného dôvodu, tých vedecko akademických bláznov, ktorí arogantne. iba reflexivne ignorujú 

 TROJ HMOTNOSŤ MATERIÁLNEJ PRÍRODY

je potrebné čím skôr IZOLOVAŤ (liečiť) a nie platiť ich za to arogantné ignorovanie  TROJHMOTNEJ  reality materiálnej prírody.

VÝSLEDNÝM EFEKTOM (výsledným produktom) KAUZÁLNYCH silových interakcií, je z PRINCÍPU, iba zmena rýchlosti (v), iba

ZMENA HYBNOSTI (m.v)

pohybu materiálnych telies, účastných  KAUZÁLNEJ SILOVEJ INTERAKCIE, pričom SMER pohybu materiálnych telies sa v KAUZÁLNYCH silových interakciách zachováva a to v pôvodnom smere.

 Ale v materiálnej prírode existujú

aj také silové interakcie, do ktorých vstupujú telesá s vopred danou, vopred upravenou (absolútne) 

ROVNAKO VEĽKOU  (kozmickou)  RÝCHLOSŤOU (v),

 ROVNAKO VEĽKOU (kozmickou) HYBNOSŤOU  (m.v)

a preto telesá v takejto, už 

 NIE KAUZÁLNEJ, ale ROVNICOVEJ SILOVEJ INTERAKCII,

začnú sa navzájom, v jednom čase (t), rovnakým spôsobom 

NARAZ SPOMAĽOVAŤ 

(mz1-) = (mz2-),

pokiaľ sa spolu

NARAZ NEZASTAVIA

(mz10) = (mz20);

a následne, spolu rovnakým spôsobom začnú sa 

NARAZ ZRÝCHĽOVAŤ

(mz1+) = (mz2+), 

ale už v opačnom smere.

VÝSLEDNÝM EFEKTOM (produktom), NIE KAUZÁLNYCH, ale ROVNICOVÝCH silových interakcií, je z princípu 

IBA ZMENA SMERU POHYBU

materiálnych telies, pričom rýchlosť (v), ako aj hybnosť (m.v) telies účastných v NIE KAUZÁLNEJ, v rovnicovej silovej interakcii sa zachováva v ich pôvodnej veľkosti.

V NIE KAUZÁLNYCH, v ROVNICOVÝCH

silových interakciách, zachováva sa zákon zachovania hmotnosti a energie.

Ide o rovnicovú silovú interakciu typu: 

(mz1-) = (mz2-); 

(mz10) = (mz20); 

(mz1+) = (mz2+);

Nič viacej, nič menej.

KARDINÁLNYM PROBLÉMOM relativistickej - rovnicovej FYZIKY je to, že ona si nevšíma (nedokáže všimnúť) diametrálne rôzne podmienky ako aj diametrálne rôzne produkty

KAUZÁLNEJ a NIE KAUZÁLNEJ

silovej interakcie a preto v rozpore s objektívnou realitou panujúcej v materiálnej prírode, ako aj v rozpore so zdravým rozumom,

relativistická -  ROVNICOVÁ FYZIKA,

obidva druhy silových interakcii opisuje iba pomocou jedinej,

NIE KAUZÁLNEJ, iba pomocou ROVNICOVEJ,

iba pomocou relativistickej (experimentom nepotvrdenej) pre ňu „univerzálnej“ silovej interakcie.

Celý problém bludnej, relativistickej – rovnicovej  FYZIKY by sa ihneď,  obratom ruky vyriešil, keby zamestnanci

Ústavu Experimentálnej Fyziky SAV 

prvýkrát v dejinách fyziky, zmerali

veľkosť tlaku zrážky dvoch rovnako hmotných telies

1. počas  KAUZÁLNEJ silovej interakcie

(m-) > (m+);

(do ktorej telesá vstupujú s dvomi rôzne veľkými rýchlosťami)

1kg.(v =  0m/sec) + 1kg.(v = 10m/sec)

Ako aj: 

2. počas NIE KAUZÁLNEJ, silovej interakcie

(m-) = (m-);

(m0) = (m0);

(m+) = (m+);

(do ktorej telesá vstupujú s dvomi rovnako veľkými rýchlosťami)

1kg.(v =  5m/sec) + 1kg.(v =  5m/sec)

Podľa  rovnicových fyzikálnych bláznov, ktorí to ešte ani raz, čiže

NIKDY NEZMERALI,

tlaky zrážky telies v obidvoch druhoch silových interakcií

sú rovnako veľké,

preto to nie je potrebne ich zmerať.

Ale tie tlaky v obidvoch druhoch silových interakcií, pri ich zmeraní 

nie sú rovnako veľké,

čím exaktne dokazujú mentálny defekt (idiotstvo) štátom platených rovnicových fyzikálnych bláznov, aj v SAV!!! + !!! 

To meranie mala nariadiť

NEŽNÁ REVOLÚCIA,

pred 30. rokmi!!! + !!!

Nenariadila! 

Bála sa to nariadiť tým  

Anti kauzálnym  bláznom, tým  fyzikálnym idiotom,

lebo verila tomu, že oni sú experimentálni vedci a nie iba obyčajní rovnicoví  

Anti kauzálni blázni.

Preto to meranie by mala dodatočne nariadiť 

NEŽNÁ REVOLÚCIA

aspoň z príležitosti 30. výročia jej vzniku.

Ale kto prinúti  

Anti kauzálnych

vedecko akademických fyzikálnych

ROVNICOVÝCH BLÁZNOV - IDIOTOV

zmerať uvedené diferenčné tlaky, aby výsledok toho merania potvrdil ich rovnicový ošiaľ, čiže ich

 101%. fyzikálnu debilitu

Aby si tým meraním sami potvrdil svoj neliečený mentálny,  

Anti Kauzálny, relativistický,  rovnicový defekt.

To odmieta urobiť po revolučná prokuratúra, ale aj súdy SR svojím absurdným tvrdením, že autonómia vedeckej obce neumožňuje štátnym orgánom posudzovať, či spochybňovať pravdivosť výrokov rovnicových fyzikov, ako aj učiteľov fyziky, aj keby tie výroky boli experimentom neoverené, či 

experimentom dokázané bludné výroky

Ani po revolučné štátne orgány nechcú zastaviť  zločinnosť rovnicových fyzikálnych bláznov pri ich deformovanom, bludnom opise trojhmotnej materiálnej prírody iba dvomi hmotnosťami matérie. 

To môže (musí) urobiť iba skutočná  REVOLÚCIA.

Zhubným následkom mentálneho defektu rovnicových fyzikov, ako aj učiteľov rovnicovej fyziky je to, že kvôli ich mentálnej vade, kvôli ich bláznovstvu,

kvôli ich fyzikálnej debilite,

v učebniciach fyziky nájdeme iba

„slávne“  

FYZIKÁLNE ROVNICE,

ale nenájdeme v nich ani jednú 

KAUZÁLNU FYZIKÁLNU NEROVNOSŤ.

KARDINÁLNYM PROBLÉMOM FYZIKY  je to, že  ona arogantne ignoruje existenciu

KAUZÁLNYCH, NIE ROVNICOVÝCH 

dynamických silových interakcii, ktoré ale tvoria existenčný základ všetkých silových interakcii v prebiehajúcich v materiálnej prírode a v ktorých sa na viac indukujú, 

 DVE RÔZNE VEĽKÉ

ZOTRVAČNÉ HMOTNOSTI MATÉRIE.

a tým pádom fyzikálni blázni  ignorujú aj existenciu

dvoch zotrvačných hmotnosti matérie.

Tí štátom platení fyzikálni blázni, všetky prírodné diferencie zrovnávajú, egalizujú, deformujú, čiže relativizujú.

Preto sú pre ľudskú spoločnosť veľmi nebezpeční.

Ostáva už iba jediná, skutočne Revolučná otázka: 

Dokedy bude, fyzikálnymi bláznami - idiotmi, 

klamaná ľudská spoločnosť

tolerovať bezočivú aroganciu  fyzikálnych bláznov - idiotov, ktorou oni odmietajú, prvýkrát v dejinách fyziky

zmerať veľkosť tlaku zrážky telies

v  Kauzálnej a v nie Kauzálnej silovej interakcii.

Ten, komu sa podarí prinúťiť tú arogantnú bandu rovnicových, anti kauzálnych bláznov, až idiotov (aj) v SAV,

zmerať veľkosť tlaku zrážky telies

v  Kauzálnej a v nie Kauzálnej silovej interakcii, stane sa automaticky jediným hrdinom skutočnej NEŽNEJ REVOLÚCIE, i keď až po 30. rokoch od je vzplanutia.

Podrobný opis experimentálnych dôkazov mentálnej tuposti, až idiotstva  štátom platených rovnicových fyzikálnych bláznov (aj) v SAV, bude   predložený v dohľadnej dobe. (Za 10 dní.)

Autor článku.

Článok sa priebežne zdokonaľuje.

Dodatok k obsahu tohto článku.

Ten kto uznáva obsah 3. NZ zákona, zákona vzniku rovnako veľkej sily Reakcie na impulz sily Akcie a to v jednom čase (t), za pravdivý, ten musí uznať aj to, že on sa narodil spolu so svojim otcom, ako aj materou a preto nie je schopný chápať pravý obsah najdôležitejšiého zákona prírody a to Zákona Kauzality.

To preto, lebo  Zákon Kauzality tvrdí, že v materiálnej prírode nemôže nikdy nastať taká okolnosť, aby sa syn narodil spolu s otcom (alebo spolu s jeho materou), čiže aby na časový impulz sily Akcie, vznikla rovnako veľká Reakcia a to v jednom čase (t).

Všetci fyzici, ako aj učitelia fyziky na celom svete sú jedinci, ktorí  implicitne o sebe tvrdia, že sa narodili spolu s ich otcom ako aj materou, na viac v jednom čase (t) a to podľa obsahu 3. NZ, zákona akcie a reakcie!.

Autor tohto článku takýmto anti kauzálnym jednočasovcom odkazuje, že sa nemieni ponížiť na ich prízemnú (- 0%.) mentálnu úroveň tým, žeby on reagoval na ich anti Kauzálne, anti prírodne učebnicové nezmysly.

Pritom im ale zo srdca a úprimne praje to, aby oni nikdy nemali pocit horúčavy a chladu, v jednom čase (t), aby konečne dokázali rozoznať mráz od ohňa, pohyb od nehybnosti  a to kým sú ešte nažive.

Autor článku chápe aj to, že niekde sa musia prejaviť komplexy menejcennosti diskutérov, ale on si neželá, aby to  bolo práve v diskusiách k jeho revolučne vedeckým  Kauzálnym článkom.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Testovanie sa začne už v pondelok. Dokedy sa treba otestovať a čo sa zmení?

Testovanie si vo februári zopakujú najhoršie okresy.

Komentár Zuzany Kepplovej

Hluchá linka, nefunkčná appka

Keď štát rieši násilie v rodinách.


Už ste čítali?