FYZIKÁLNE HERÉZY (BLUDY) III.

Autor: Alexander JÁRAY | 22.7.2019 o 11:01 | (upravené 13.8.2019 o 10:40) Karma článku: 1,72 | Prečítané:  625x

 ROVNICOVÁ, RELATIVISTICKÁ FYZIKÁLNA PARADIGMA, (čiže nezmyselná jednota POHYBU a NEHYBNOSTI materiálnych telies V JEDNOM ČASE), je experimentom neoverený (dokonca experimentom vraj ani neoveriteľný) ROVNICOVÝ blud..........

Venované 30. výročiu nenaplnených cieľov 

NEŽNEJ REVOLÚCIE 

Nežná revolúcia mala iba jediné poslanie a to vrátiť

Zákon Kauzality

do prírodných, ako aj do spoločenských vied, ktorý mentálne málo kapacitný fyzici (fyzikálni blázni) svojvoľne vyhodili z fyziky.

Ľudstvo stratilo kontakt s objektívnou realitou materiálnej prírody, vtedy keď mentálne málo kapacitný fyzici (akademicky vzdelaní fyzikálni blázni) svojvoľne vyhodili z fyziky nie rovnicový 

Zákon Kauzality,

čiže existenčný zákon prírody. ktorý hovorí o tom. že sila  Príčiny (sila Akcie) je vždy väčšia a preto je nadriadená menšej sile Následku, (sile Reakcie) reakcie. Bez akceptácie tejto prirodzenej silovej diferencie materiálnej prírody, zaniká akýkoľvek pohyb matérie a tiež život ľudstva na Zemi.

Motto článku!

Diferenciálny počet +  2ks. Einsteinových teórii relativity  +  kvantová fyzika  +  teória strún, +......, 

 čiže "geniálne" mentálne produkty, ktorými sa relativistická veda vystatuje, vychvaľuje, pýši, sú pre prežitie ľudstva na Zemi tak dôležité, ako

zdochnutému koňovi nová podkova.

Relativistické, rovnostárske výdobytky vedy, ktoré vedú ľudstvo k jeho skorej ekologickej záhube, sú v skutočnosti anti vedecké, proti ľudské, čiže bludné vedecké výdobytky.

Nekontrolovateľný nárast nad kritického počtu ľudstva na konečnej ploche povrchu Zeme, za jedno storočie a to za výdatnej pomoci relativistickej

Anti Kauzálnej

rovnostárskej vedy, nie je nič iného, ako pravá hodnota výsledkov, ktoré bludná relativistická veda vyprodukovala v prospech ľudstva, bez akejkoľvek perspektívy jeho prežitia.

Ľudskú civilizáciu na Zemi v dohľadnom čase, zlikviduje anti prírodná filozofia (proti prírodné uvažovanie ľudstva) ako v spoločenských, teologických, tak aj v prírodných vedách, ktorá je nakazená, degenerovaná  paradigmou rovnostárstva, paradigmou relativizácie, čiže zrovnoprávnením výlučne diferencovaných, výlučne absolútne rozdielnych, nie rovnicových  prírodných zákonov. 

Kto by pochyboval o opodstatnenosti tohto článku, nech si pozrie toto video, v ktorom významný Český profesor matematiky

odborným spôsobom dokazuje  hauznumerá "geniálnych" rovníc Einsteinovych teórii relativity pohybu matérie:

https://www.youtube.com/watch?v=MgTLQVQ_Aww&feature=youtu.be

1.

Revolúcia je zásadnou a nezvratnou zmenou, ktorú vyvoláva poznanie dosiaľ neznámého, ale objektívne existujúceho javu a zákonitosti materiálnej prírody.

BEZ NOVÉHO FYZIKÁLNEHO OBJAVU, ČI ODHALENIA VEDECKÉHO OMYLU, KAŽDÁ REVOLÚCIA VYÚSTI IBA DO VZBURY, ČI PREVRATU.

Toto je môj príspevok venovaný k 30. výročiu

NEUSKUTOČNENÝCH CIEĽOV 

PARODICKEJ (srandovnej)  NEŽNEJ REVOLÚCIE 

z roku 1989 

 (v ktorej účastníci revolúcie iba pomocou  zvonenia kľúčikmi  chceli zrodiť nový pokrokovejší spoločenský poriadok).

Obsah tohto článku má poslúžiť k tomu, aby oslavy 30. výročia

"Nežnej Revolúcie" 

mali reálny zmysel a aby neboli znova (opakovane) iba  

paródiou na oslavu

  Parodickej Nežnej Revolúcie

a to na viac v dobe, keď porevolučné súdy a prokuratúra, ako aj polícia, nevedia si dať rady (už skoro dva roky) s objednávateľmi vraždy investigatívneho  novinára a jeho družky.

2.

Aké malo byť historické poslanie Nežnej revolúcie.

Jedinou úlohou NEŽNEJ REVOLÚCIE bola vedecká, preto exaktná analýza a následne spoznanie a odstránenie objektívnych príčin  vzniku

bludnej, relativistickej, beztriednej komunistickej,.... IDEOLÓGIE,

ktorá bola odvodená v roku 1989 a ktorá aj v súčasnosti, v roku 2019 je odvodená z bludnej,  anti prírodnej, anti Kauzálnej,

ROVNICOVEJ FYZIKÁLNEJ PARADIGMY!!!

Počas prvej skutočnej (nie srandovnej, nie parodickej) revolúcie, (počas Veľkej Francúzskej Revolúcie)  jej revolucionári presadili (aj fyzickou silou), pokrokový

  Koperníkov Heliocentrický  (fyzikálny)

  model sveta,

oproti tradičnému, už zastaranému, preto dogmatickému

  Aristotelovmu Geocentrickému (fyzikálnemu)

  modelu sveta. 

Až následne sa mohli odstrániť absolútne monarchiu a začať budovať demokratický štát, ako aj nebývalý pokrok vo vede a technike.

 Aj v súčasnosti oficiálne platná, relativistická 

ROVNICOVÁ FYZIKÁLNA PARADIGMA,

čiže nezmyselná rovnosť (jednota)

POHYBU  a NEHYBNOSTI 

materiálnych telies v  

JEDNOM ČASE,

je experimentom neoverený (dokonca experimentom vraj ani neoveriteľný) ROVNICOVÝ  vedecký blud.

Je to evidentný logický, politický, ale hlavne prírodný, čiže FYZIKÁLNY  ošiaľ.

A z tejto bludnej 

ROVNICOVÉJ  FYZIKÁLNEJ PARADIGMY 

z tohto  FYZIKÁLNEHO ošiaľu,  bola odvodená  aj ideológia bludnej, ROVNICOVEJ  beztriednej, ZLOČINECKEJ, anti prírodnej, spoločenskej formácie, zvanej:

"VEDECKÝ KOMUNIZMUS"!!! + !!!

Z tejto bludnej 

 ROVNICOVÉJ FYZIKÁLNEJ PARADIGMY

 v súčasnosti odvodzujú ľavicoví liberáli svoje super zločinecké

ROVNICOVÉ ĽUDSKOPRÁVNE NEZMYSLY  

(bez žiadnych povinností),

ktoré viedli a aj v súčasnosti vedú okrem iného aj k 

PREĽUDNENIU  

Zeme, čiže k exponenciálnemu nárastu obyvateľov Zeme a tým pádom aj ku, ekologickej, kultúrnej a ekonomickej katastrofe, čiže ku skorému zániku ľudskej civilizácie.

Strach ľudstva z  jadrovej vojny dávno prekonal strach z vedeckými bláznami vyhlásenému a ľavicovými liberálmi podporovanému, chránenému, 

nekontrolovateľnému nárastu obyvateľov Zeme.

 Táto relativistická  

ROVNICOVÁ FYZIKÁLNA PARADIGMA,

(ROVNICOVÝ FYZIKÁLNY OŠIAĽ),

čiže aj filozofický základ  anti prírodnej,  

KOMUNISTICKEJ DIKTATÚRY,

aj po  

PARODICKYCH 

(srandovných

revolučných udalostiach z pred 30. rokov, v roku 1989,  čiže

aj po

NEŽNEJ REVOLÚCII, 

zostal

NEDOTKNUTÝ 

 a preto naďalej,

V PLNEJ MIERE ŠKODÍ ĽUDSKEJ SPOLOČNOSTI,

teraz už ale vo forme ľavicového liberalizmu, ktorý uznáva (udeľuje) okrem iného aj rovnaké práva, ako pre rodených, kmeňových občanov štátu, tak aj pre ilegálnych (bez dokladových) imigrantov (doslova drzých votrelcov),

tvrdením, že ilegálna migrácia jedincov, s tmárskym stredovekým myslením, zachráni Európsku kultúru a prosperitu, pritom vraj to:

JE V SÚLADE S ROVNICOVÝMI ZÁKONMI PRÍRODY.

Obsah tohto článku má za úlohu predložiť reálny - dialektický argumenty k tomu, ako eliminovania škody, ktoré beztrestne napáchala a  naďalej beztrestne pácha  na ľudskej spoločnosti,  

ZLOČINECKÁ,

na reálne, globálne myslenie

MENTÁLNE  TOTÁLNE NESCHOPNÁ

ROVNICIVÁ VEDECKO AKADEMICKÁ OBEC

šírením, učením jej  bludnejexperimentom  nedokázanejrelativistickej, anti prírodnej,

ROVNICOVEJ  FYZIKÁLNEJ PARADIGMY.

3.

Prečo bola Nežná revolúcia iba paródiou na revolúciu.

Preto, lebo objektívne reálne ciele 

NEŽNEJ REVOLÚCIE 

 nemohli byť zákonito naplnené a to z toho prostého dôvodu, nakoľko z ničoho nič,  náhodilo vynorení vodcovia, ako aj aktívny účastníci 

NEŽNEJ REVOLÚCIE 

nevedeli, nemali ani hmlistého poňatia o tom, že:

ZA ZLOČINY VEDECKÉHO KOMUNIZMU, NIE SÚ ZODPOVEDNÍ KOMUNISTI,

ale mentálne málo kapacitná, (veľmi  x veľmi) kvadraticky hlúpa

VEDECKO AKADEMICKÁ OBEC

s jej

ROVNICOVÝMI FYZIKÁLNYMI BLUDMI,

KTORÉ IGNORUJÚ ZÁKON KAUZALITY!!!

A to nevedia do dnešných dní!!! 

Toto je najväčší vedecký nepodarok ľudstva, čiže slepé črevo (apendix) Veľkej Francúzskej Revolúcie:

"Všeobecná Charta ľudských práv"

bez žiadnych povinností.

Preto je úplne jedno ktorá politická strana sa nachádza  pri moci - vo vláde, lebo každá politická strana je nútená  slepo akceptovať  a následne v praxi aplikovať bludné závery 

ANTI KAUZÁLNEJ 

ROVNICOVEJ FYZIKÁLNEJ PARADIGMY,

ktoré sú latentne (neviditeľne) ukotvené v Ústave každého Európskeho štátu a to vo forme CHARTY ĽUDSKÝCH PRÁV,  bez žiadnych povinností  a ktoré sú automaticky nadriadené všetkým ostatným  Ústavným zákonom.

Preto Nežná revolúcia nemala, (nemohla mať) nič spoločné so skutočnou revolúciou.

Nežná revolúcia v skutočnosti bola iba paródiou na skutočnú revolúciu. 

4.

Toto sú bludné vedecké - fyzikálne základy, spoločenských bludov.

Chronológia vzniku  BLUDNEJ relativistickej,

ROVNICOVEJ  FYZIKÁLNEJ PARADIGMY.

Keď Galileo následkom jeho  chabej mentálnej výbavy,

nedokázal obhájiť  vedeckou metódou, čiže pomocou  experimentu  (tu na Zemi), 

Koperníkovu svetovú sústavu,

čiže pohyb Zeme okolo slnka, tak on z tej jeho vedeckej - experimentálnej núdze (mentálnej mizérie) vycúval a to týmto svojim priam bohorovným (ale pritom iba z rukáva vysypaný) prehlásením:

Pohyb Zeme okolo slnka

  NEDÁ SA DOKÁZAŤ VEDECKOU METÓDOU,

čiže

POMOCOU EXPERIMENTU!"

Tento svoj primitívny, iba z rukáva vysypaný výrok, Galileo zdôvodňoval tým, že podľa jeho osobných dojmov a pocitov, 

 ROVNOMERNÝ POHYB  a  NEHYBNOSŤ  

materiálnych telies, sú úplne rovnaké,

 IDENTICKÉ - TOTOŽNÉ - EKVIVALENTNÉ 

pohybové stavy matérie,

ktoré nevyvolávajú žiadnu (merateľnú diferenciu) zmenu fyzikálnych parametrov matérie.“

Preto podľa Galilea, vraj vo veci  NEHYBNOSTI a ZOTRVAČNÉHO POHYBU matérie neexistujú žiadne fyzikálne diferencie, takže  niet čo merať.

Galileo z tohto dôvodu dal (bol nútený dať) v rozpore s logikou, ako aj v rozpore so zdravým rozumom, ale aj v rozpore so

  Zákonom zachovania kinetickej energie,

 znak rovnosti (=) medzi

NEHYBNOSŤ   POHYB 

 materiálnych telies a to  AKOUKOĽVEK VEĽKOU  rovnomernou,  ZOTRVAČNOU RÝCHLOSŤOU.

Tak vznika prvýkrát v dejinách ľudstva

  ROVNICOVÁ (relativistická)  FYZIKA,

(fyzika mentálne málo kapacitných jedincov,  fyzika korunovaných bláznov,

FYZIKA BEZ EXPERIMENTÁLNYCH DÔKAZOV

s jej

VÝLUČNE ROVNICOVÝMI (vsjo rovno)  PRÍRODNÝMI ZÁKONMI,

ktorých filozofickým základom je táto rovnica Galileovho:

 PRINCÍPU RELATIVITY POHYBU:

NEHYBNOSŤ, rovná sa ZOTRVAČNÉMU POHYBU

NEHYBNOSŤ =  ZOTRVAČNÝ POHYB

(NEHYBNOSŤ + ZOTRVAČNÝ POHYB)/2 =  RELATÍVNY POHYB 

RELATÍVNY POHYB = KEĎ STOJÍM, AJ VTEDY IDEM  (do ****).

Tak vznika prvýkrát v dejinách ľudstva relativistická, 

ROVNICOVÁ  FYZIKÁLNA PARADIGMA. 

Tak vznikol prvýkrát relativistický, 

ROVNICOVÝ FYZIKÁLNY MEGA BLUD.

Evidentná mentálna fyzikálna tuposť Galilea, prejavujúca sa v jeho

NESCHOPNOSTI EXPERIMENTOM ROZOZNAŤ,

namerať, objektívne existujúcu,

RÔZNE VEĽKÚ HYBNOSŤ POHYBU MATÉRIE, 

RÔZNE VEĽKÚ KINETICKÚ ENERGIU MATÉRIE,

stala sa základným pilierom súčasnej, bludnej, 

RELATIVISTICKEJ - ROVNICOVEJ FYZIKY,

ako aj základným pilierom bludnej 

ROVNICOVEJ FYZIKÁLNEJ PARADIGMY,

čiže aj základným pilierom bludnej filozofie

"VEDECKÉHO KOMUNIZMU"!!! + !!!

Vďaka bludnému Gelieovmu:

PRINCÍPU RELATIVITY POHYBU MATÉRIE“,

vďaka akceptovaniu experimentom nedokázanej

ROVNOSTI medzi  

NEHYBNOSŤOU  a  ZOTRVAČNÝM POHYBOM

matérie, vznikla bludná – heretická, relativistická -

ROVNICOVÁ FYZIKÁLNA PARADIGMA,

čiže ustálený – dogmatický, zabetónovaný model - spôsob (ne)myslenia ktorá úspešne zdeformovala logické, kritické myslenie fyzikov a učiteľov fyziky, následne aj myslenie celého ľudstva do takej miery, ktorá vyústila až do otvorenej ignorancie, ba až k pudovému odporu akceptovať, objektívne existujúce javy a zákonitostí

KAUZÁLNEJ, čiže zásadne NIE ROVNICOVEJ,

(nie relativistickej, nie komunistickej, nie ľavicovo liberálnej...) ale

REÁLNEJ, MATERIÁLNEJ PRÍRODY!!!

Bludná – heretická (relativistická)  

ROVNICOVÁ FYZIKÁLNA PARADIGMA,

úspešne zdeformovala logické myslenie fyzikov a učiteľov fyziky, (a následne aj myslenie celého ľudstva) až do takej miery, že na školách a univerzitách celého sveta sa už zákonným nariadením ignoruje (zakazuje vyučovať) pravý obsah najdôležitejšieho, existenčného zákona materiálnej prírody a to pravý obsah:

NIE ROVNICOVÉHO ZÁKONA KAUZALITY,

ako by on ani neexistoval, akoby materiálna príroda nebola v prvom rade 

KAUZÁLNA, čiže zo zásady NIE ROVNICOVÁ.

Všetko zlo v ľudskej spoločnosti, pramení z mylného, čiže z bludného, z relativistického, z rovnicového výkladu (chápania) objektívne reálnych zákonov prírody.

Všetko zlo v ľudskej spoločnosti, pramení z mylného, čiže z bludného výkladu (chápania) konkrétne z mylného výkladu obsahu najdôležitejšieho zákona prírody a to

Zákona Kauzality,

NA TO MENTÁLNE CHABO VYBAVENOU, VEDECKO AKADEMICKOU OBCOU, KONKRÉTNE ROVNICOVÝMI FYZIKMI,  AKO AJ UČITEĽMI ROVNICOVEJ FYZIKY.

Čiže štátom platenými špecialistami na fyzikálne bludy.

Ibaže v materiálnej prírode večne platilo a i dnes platí, ale aj v budúcnosti bude platiť iba to, že k tomu, aby mohla nastať

AKÁKOĽVEK ZMENA V MATERIÁLNE PRÍRODE,

napríklad aj údajný „Veľký tresk“, „Big Bang“, nevyhnutnou podmienkou tejto zmeny bolo, je a bude to, aby: 

sila  PRÍČINY  (Fp), čiže sila AKCIE  (Fa); (Fp Fa),

ktorá (údajne) stlačovala (udajný) materiálny časopriestor, do (údajne) malých rozmerov, mala vždy a za každých okolností, čiže v jednom čase  (t),

VÄČŠIU HODNOTU

od ňou indukovanéj, v priestore prenesenej, pretransformovanej, preto časovo posunutej sily, ktorá kládla odpor voči stláčaniu materiálneho časopriestoru, čiže od

sily  NÁSLEDKU  (Fn), od sily REAKCIE (Fr); (Fn Fr).

Aby mohla nastať

AKÁKOĽVEK ZMENA V MATERIÁLNE PRÍRODE,

musí bezpodmienečne existoval zreteľný, až antagonistický

ČASOVÝ POSUN 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt zákon kauzality

medzi vznikom 

PRÍČINY a NÁSLEDKU!!! + !!!

Preto táto objektívna realita,  KAUZÁLNEJ MATERIÁLNEJ PRÍRODY, dá sa opísať iba a jedine, výlučne matematickou:

NEROVNOSŤOU  (>),

v žiadnom prípade nie matematickou

ROVNICOU  (=!!! + !!!

Preto v Kauzálnej materiálnej prírode platia jedine NIE ROVNICOVÉ vzťahy.

V Kauzálnej materiálnej prírode od jej začiatku platilo a aj v súčasnosti platí jedine to, že:

sila  PRÍČINY (Fp),

je v jednom čase (t), z princípu:

VÄČŠIA  od sily  NÁSLEDKU (Fn)

a  preto platí:

(Fp) > (Fn

V Kauzálnej materiálnej prírode platia jedine tie materiálne vzťahy, pri ktorých sila AKCIE (Fa), je v jednom čase (t), z princípu

VÄČŠIA

od sily  REAKCIE (Fra preto platí:

(Fa(Fr)

To aj preto, lebo v zmysle obsahu Zákona kauzality, sila  

PRÍČINY (Fp), ako aj sila NÁSLEDKU  (Fn):

NEVZNIKAJÚ V JEDNOM ČASE (t),

a ani

NEZANIKAJÚ V JEDNOM ČASE  (t)!!!

(Ináč by slová,  PRÍČINA  a  NÁSLEDOK  nemali zmysel, lebo by znamenali jedno a to isté.)

Existencia  PRÍČINY a  NÁSLEDKU je dialekticky (bezpodmienečne) podmienená  

ČASOVÝM OMEŠKANÍM  

vzniku  NÁSLEDKU,  na časový impulz  PRÍČINY.

Nízka mentálna kapacita vedecko akademickej obce, bráni jej pochopiť túto objektívnu realitu materiálnej prírody.

Ibaže tá kompánia mentálnych fyzikálnych tupcov, aj po parodickej Nežnej revolúcii môže naďalej beztrestne a nerušene tvrdiť, šíriť (učiť), ten prírodný nezmysel, že sila PRÍČINY (sila AKCIE) je rovnako veľká sile NÁSLEDKU (sile REAKCIE) a že obidve sily NARAZ VNIKAJÚ a NARAZ ZANIKAJÚ.

Týmto svojim bludným tvrdením, štátom platení fyzikálni tupci, dávajú na vedomie celému ľudstvu dôkaz o tom, že oni nepoznajú pravý obsah  

ZÁKONA KAUZALITY.

5.

Aký je teda pravý obsah najdôležitejšiého zákona prírody, Zákona kauzality.

Toto je pravý obsah  

ZÁKONA KAUZALITY.

 NEROVNOSŤ 

diferencovanosť, panujúca v materiálnej prírode

 

 vyplýva z obsahu najdôležitejšieho (preto existenčného) zákona prírody a to zo  ZÁKONA KAUZALITY, čiže zo zákona:

ČASOVÉHO POSUNU  vzniku sily  NÁSLEDKU  (Fn)sily  Reakcie (Fr), na časový impulz sily  PRÍČINY  (Fp.t), na časový impulz sily  Akcie  (Fa.t)“.

Tento najdôležitejší zákon prírody,  Zákon kauzality, z  PRINCÍPU  nepripúšťa to, aby v Kauzálnej silovej interakcii,

sila  PRÍČINY  (Fp) ako aj sila NÁSLEDKU  (Fn),

MALI V JEDNOM ČASE (t)  ROVNAKÚ VEĽKOSŤ,

ale ani to, aby  

VZNIKALI  a  ZANIKALI

  v jednom čase (t)!!!

Preto tento najdôležitejší zákon prírody, Zákon kauzality, z  PRINCÍPU  nepripúšťa opis jeho obsahu pomocou nasledujúcej, učebnicovej  

MATEMATICKEJ ROVNICE:

Sila  

PRÍČINY (Fp), je rovnako veľká sile  NÁSLEDKU  (Fn).

 Fp = Fn

Sila Akcie (Fa), je  ROVNAKO VEĽKÁ  sile Reakcie (Fr).

Fa = Fr

pretože vraj vznikajú v jednom čase, ako aj zanikajú v jednom čase.

Obsah  ZÁKONA KAUZALITY  z princípu  NEPRIPÚŠŤA

nasledovnú učebnicovú  ROVNOSŤ:

Fp = Fn

Najdôležitejší, preto existenčný zákon prírody,  ZÁKON KAUZALITY, je možné opísať iba a výlučne pomocou nasledujúcej:

MATEMATICKEJ  NEROVNOSTI:

Sila  

PRÍČINY  (Fp), je z princípu väčšia od sily  NÁSLEDKU  (Fn).

FpFn

Sila  Akcie  (Fa), je z princípu väčšia od sily  Reakcie  (Fr).

Fa > Fr

To preto, lebo v materiálnej prírode platí táto (v učebniciach fyziky ignorovaná) kauzálna, preto časovo posunutá 

 NEROVNOSŤ:

Fp > Fn   

To okrem iného aj preto, lebo ak by sila PRÍČINY (Fp) bola rovnako veľká sile NÁSLEDKU (Fn) a na viac by vznikali (ako aj zanikali) v jednom čase (t), ako to beztrestne tvrdia  mentálne málo kapacitní  fyzici a učitelia fyziky, v učebniciach fyziky, potom by sa okrem iného, nedalo určiť ktorá z tých dvoch (podľa mentálne málo kapacitných fyzikov a učiteľov fyziky) ekvivalentných síl, je silou PRÍČINY (Fp) a ktorá silou NÁSLEDKU (Fn).

Potom by sa o tom, ktorá z tých dvoch síl je silou akcie (Fa) a ktorá silou reakcie (Fr), muselo hlasovať v priamych a tajných (demokratických) voľbách, ktorých výsledok by Kauzálna materiálna príroda (ako vždy doteraz) odmietla vziať na vedomie.

Potom by musela vzniknúť  super bludná, demokratická fyzika, v ktorej by nerozhodovali experimentálne dôkazy, ale výsledok hlasovania, na fyziku mentálne nedostatočne vybavených jedincov, najprv z vedecko akademickej obce, neskôr aj všetkých laických občanov na svete.

6.

Po reálnej revolúcii musí veda - fyzika  zákonito začať povinne akceptovať dve KAUZÁLNE zotrvačné hmotnosti matérie.

Najdôležitejší zákon prírody,  ZÁKON KAUZALITY, okrem iného, narúša - popiera aj obsah Zákona zachovania hmoty a energie v  Kauzálnych silových interakciách, čiže v silových interakciách medzi telesami s (absolútne)  RÔZNE VEĽKOU (kozmickou)  RÝCHLOSŤU (v), s  RÔZNE VEĽKOU  veľkou (kozmickou - objektívnou)  HYBNOSŤOU  (m.v).

To preto, lebo v kauzálnej (NIE ROVNICOVEJ), časovo posunutej silovej interakcii, vznikajú, indukujú sa (dosial fyzikmi a učiteľmi fyziky vytrvalo ignorované, kvôli ich nízkemu mentálnemu potenciálu, pre nich nepochopiteľné, priam kacírske) ale pritom objektívne existujúce a experimentom  overiteľné dokázateľné:

DVE, (1+1)  dobre merateľné,  

RÔZNE VEĽKÉ zotrvačné  HMOTNOSTI TELIES.

V dvoch rôznych druhoch silových interakcii, zásadne musia vznikať, indukovať sa, dva rôzne druhy hmotnosti materiálnych telies.

V Kauzálnej silovej interakcii

SPOMAĽUJÚCE SA TELESO (m-)

nadobúda.

VÄČŠIU ZOTRVAČNÚ HMOTNOSŤ

ako má ním,

ZRÝRCHĽOVANÉ TELESO (m+)

Kvôli nízkej mentálnej výbave vedecko akademickej obce, ľudstvo akceptuje iba  dvoj hmotnú  fyzikálnu (prírodnú) paradigmu (iba  dvoj hmotný  model myslenia) a to v  troj hmotnej prírode.

Kvôli nízkej mentálnej výbave vedecko akademickej obce, ľudstvo ignoruje reálne zákony  troj hmotnej prírody.

Pritom v  Kauzálnej prírode  telesá majú tri materiálne hmotnosti.

I. Jednu  GRAVITAČNÚ HMOTNOSŤ

II. Dve ZOTRVAČNÉ HMOTNOSTI

A. Jednu  VÄČŠIU SPOMAĽUJÚCU  zotrvačnú hmotnosť.

B. Druhú  MENŠIU ZRÝCHĽUJÚCU  zotrvačnú hmotnosť.

Keďže relativistická  Rovnicová  fyzika svojou BLUDNOU ROVNICOVOU PARDIGMOU, pozná iba  jedinú zotrvačnú hmotnosť telies, ktorá je podľa nej rovnaká – rovnicová, ako pri spomalení telies, tak aj pri ich zrýchlení, preto všetky fyzikálne závery, preto všetky fyzikálne zákony, relativistickej  Rovnicovej fyziky,

sú bludné, lebo odporujú objektívnej realite panujúcej  

V TROJ HMOTNEJ MATERIÁLNEJ PRÍRODE.

Z uvedeného dôvodu, vedecko akademických bláznov, ignorujúcich 

 TROJ HMOTNOSŤ MATERIÁLNEJ PRÍRODY

je potrebné čím skôr  IZOLOVAŤ a nie platiť ich za arogantné ignorovanie

  TROJHMOTNEJ  reality  prírody.

Všetky Kauzálne i nie kauzálne silové interakcie sú z princípu  DYNAMICKÉ SILOVÉ INTERAKCIE, lebo počas ich trvania,  zo zásady, z  PRINCÍPU, menia sa rýchlosti (v), ako aj hybnosti (m.v) pohybu materiálnych telies a to následkom ČASOVÉHO POSUNU  vzniku NÁSLEDKU na časový impulz  PRÍČINY.

Pružná, či iná deformácia matérie, bez  Zákona kauzality, bez  VÄČŠEJ  sily  PRÍČINY a MENŠEJ, časovo posunutej sily   NÁSLEDKU,

NEMÔŽE  nikdy  VZNIKNÚŤ.

V Kauzálnej silovej interakcii,  MEDZI DVOMI ROVNAKO HMOTNÝMI TELESAMI, teleso s VÄČŠOU HYBNOSŤOU, nositeľ PRÍČINY sa SPOMAĽUJE  a tým pádom nadobúda  VÄČŠIU SPOMAĽUJÚCU SA zotrvačnú HMOTNOSŤ (m-), kým druhé teleso s  MENŠOU HYBNOSŤOU, nositeľ NÁSLEDKU sa ZRÝCHĽUJE  a tým pádom nadobúda  MENŠIU indukovanú, transformovanú, preto časovo posunutú, kauzálnu  ZRÝCHĽUJÚCU SA zotrvačnú HMOTNOSŤ (m+).

Ide o silovú interakciu typu: 

(m-) > (m+);

Nič viacej, nič menej.

VÝSLEDNÝM EFEKTOM (výsledným produktom) KAUZÁLNYCH silových interakcií, je z PRINCÍPU, iba zmena rýchlosti (v), iba zmena hybnosti (m.v) pohybu materiálnych telies, účastných KAUZÁLNEJ SILOVEJ INTERAKCIE, pričom SMER pohybu materiálnych telies sa v KAUZÁLNYCH silových interakciách zachováva a to v pôvodnom smere.

7.

Po každej skutočnej revolúcii musia sa zákonito prepísať bludné prírodné - fyzikálne zákony, ako aj z nich odvodené bludné spoločenské zákony.

 V materiálnej prírode existujú aj také silové interakcie,

do ktorých vstupujú telesá s vopred danou (absolútne)  ROVNAKO VEĽKOU  (kozmickou)  RÝCHLOSŤOU  (v), s ROVNAKO VEĽKOU (kozmickou) HYBNOSŤOU  (m.v) a preto oni sa v takejto, NIE KAUZÁLNEJ, ale ROVNICOVEJ SILOVEJ INTERAKCII, navzájom, v jednom čase (t),  ČIŽE NARAZ a na viac rovnakým spôsobom,

začnú  SPOMAĽOVAŤ (m-) = (m-),

pokiaľ sa  NARAZ NEZASTAVIA (m0) = (m0);

a následne rovnakým spôsobom sa

začnú  NARAZ ZRÝCHĽOVAŤ (m+) = (m+), 

ale už v opačnom smere.

VÝSLEDNÝM EFEKTOM (produktom), NIE KAUZÁLNYCH,  ROVNICOVÝCH silových interakcií, je z princípu  IBA ZMENA SMERU POHYBU materiálnych telies, pričom rýchlosť (v), ako aj hybnosť (m.v) telies účastných v NIE KAUZÁLNEJ, v rovnicovej silovej interakcii sa zachováva v ich pôvodnej veľkosti.

V NIE KAUZÁLNYCH, v ROVNICOVÝCH silových interakciách, zachováva sa zákon zachovania hmotnosti a energie.

Ide o silovú interakciu typu: 

(m-)= (m-);  (m0) = (m0);  (m+) = (m+);

Nič viacej, nič menej.

KARDINÁLNYM PROBLÉMOM relativistickej – rovnicovej FYZIKY je to, že ona si nevšíma (nedokáže všimnúť) diametrálne rôzne produkty KAUZÁLNEJ a NIE KAUZÁLNEJ silovej interakcie a preto v rozpore s objektívnou realitou panujúcej v materiálnej prírode, ako aj v rozpore so zdravým rozumom, relativistická – ROVNICOVÁ FYZIKA, všetky druhy silových interakcii opisuje iba pomocou jedinej, NIE KAUZÁLNEJ, iba pomocou ROVNICOVEJ, relativistickej (experimentom nepotvrdenej) pre ňu „univerzálnej“ silovej interakcie.

Celý problém bludnej, relativistickej – rovnicovej FYZIKY by sa ihneď vyriešil, keby sa prvýkrát v dejinách fyziky, zmerala veľkosť tlaku zrážky dvoch rovnako hmotných telies

1. počas KAUZÁLNEJ silovej interakcie

(m-) > (m+);

(v ktorej telesá majú dve rôzne veľké rýchlosti)

1kg.0m/sec + 1kg.10m/sec

 2. počas NIE KAUZÁLNEJ, silovej interakcie

(m-) = (m-);  (m0) = (m0);  (m+) = (m+);

(v ktorej telesá majú dve rovnako veľké rýchlosti)

1kg.5m/sec + 1kg.5m/sec

Podľa  rovnicových fyzikálnych bláznov, ktorí to ešte ani raz, čiže

NIKDY NEZMERALI,

tlaky zrážky telies sú v obidvoch prípadov rovnako veľké.

Ale tie tlaky v obidvoch prípadov zrážok, pri meraní nie sú rovnako veľké!!! + !!! 

To meranie mala nariadiť

NEŽNÁ REVOLÚCIA!!! + !!!

Nenariadila! 

 

To meranie by mala nariadiť 

NEŽNÁ REVOLÚCIA

aspoň z príležitosti 30. výročia jej vzniku.

Ale kto prinúti vedecko akademických

ROVNICOVÝCH BLÁZNOV 

zmerať tie diferenčné tlaky, aby tým sa potvrdil ich rovnicový ošiaľ. 

Aby si tým meraním sami potvrdil svoj neliečený mentálny rovnicový defekt.

To odmieta urobiť prokuratúra, ale aj súdy SR svojím absurdným tvrdením, že autonómia vedeckej obce neumožňuje štátnym orgánom posudzovať, či spochybňovať pravdivosť výrokov rovnicových fyzikov, ako aj učiteľov fyziky, aj keď oni by boli experimentom neoverené, či  experimentom dokázané bludné výroky

Ani štátne orgány nemôžu zastaviť  zločinnosť rovnicových fyzikálnych bláznov  pri ich deformovanom opise materiálnej prírody. 

To môže (musí) urobiť iba skutočná REVOLÚCIA.

Zhubným následkom mentálneho defektu rovnicových fyzikov, ako aj učiteľov rovnicovej fyziky je to, že kvôli nim, v učebniciach fyziky nájdeme iba

„slávne“  

FYZIKÁLNE ROVNICE,

ale nenájdeme v nich ani jednú slávnu

  KAUZÁLNU FYZIKÁLNU NEROVNOSŤ!

KARDINÁLNYM PROBLÉMOM FYZIKY  je to, že  ona arogantne ignoruje  existenciu Kauzálnych (NIE ROVNICOVÝCH), dynamických silových interakcii, ktoré ale tvoria   existenčný základ všetkých silových interakcii v prebiehajúcich v materiálnej prírode a v ktorých sa na viac indukujú, v ktorých na viac  VZNIKAJÚ: 

 DVE RÔZNE VEĽKÉ

ZOTRVAČNÉ HMOTNOSTI MATÉRIE.

8.

Aby Nežná revolúcia prestala byť iba paródiou na skutočnú revolúciu, musí prinútiť rovnicových fyzikálnych bláznov akceptovať aj nie rovnicové - kauzálne prírodné zákony!!! + !!! 

KARDINÁLNYM PROBLÉMOM ROVNICOVÉJ FYZIKY  je to, že fyzici, ako aj učitelia fyziky, z  FYZIKY  svojvoľne vyradili (vyhodili) existenčný zákon prírody a to  

NIE ROVNICOVÝ ZÁKON KAUZALITY,

následkom ich nízkej mentálnej kapacity, ktorú si ale sami vyvolali práve bludnými závermi ich vlastnej, bludnej, syntetickej, iba nimi účelovo zlátanéj, experimentom neoverenej, výlučne 

ROVNICOVEJ FYZIKÁLNEJ PARADIGMY,

čiže deformovaným videním  

NIE ROVNICOVÝCH,

kauzálnych fyzikálnych procesov, ako humánne, ako spravodlivé, ako ekvivalentné, ako beztriedné, ako komunistické, ako liberálne, čiže ako  nereálne,

ako ROVNICOVÉ fyzikálne procesy.

Dôkazom tejto neblahej mentálnej reality fyzikov a učiteľov fyziky, je aj obsah tretieho Newtonovho pohybového zákona, Zákona Akcie a Reakcie (prebraný z Wikipédie) v nasledovnom znení:

Zákon Akcie a Reakcie, alebo tretí pohybový zákon, alebo tretí Newtonov pohybový zákon, je jeden z Newtonových pohybových zákonov.

Znenie: Vo všetkých silových interakcií pôsobiacich v materiálnej prírode, vždy:

 "Dva hmotné body pôsobia na seba   ROVNAKO VEĽKÝMI SILAMI  opačného smeru, ktoré  SÚČASNE  vznikajú a  SÚČASNE zanikajú."

Z ktorých jedna sa volá silou  AKCIE silou PRÍČINY a druhá silou REAKCIE, silou NÁSLEDKU.

To napriek tomu, že obidve sily sú si na nerozoznanie rovnako veľké a na viac vznikajú, ako aj zanikajú súčasne, čiže naraz!!!

Obsah tretieho Newtonovho pohybového Zákona AKCIE a REAKCIE, je ukážkový super bludný prírodný zákon preto, lebo on v plnej miere protirečí Zákonu Kauzality, čiže zákonu ČASOVÉHO SKLZU vzniku sily NÁSLEDKU (sily REAKCIE) na časový impulz sily PRÍČINY (sily AKCIE). To si ale fyzici a učitelia fyziky kvôli ich relativistickému - rovnicovému ošiaľu a

hlavne kvôli ich nízkej mentálnej kapacite, nemohli v minulosti a nemôžu ani v súčasnosti, ani len všimnúť.

Kardinálnym problémom tretieho Newtonovho pohybového zákona, Zákona  AKCIE a REAKCIE (ako aj celej bludnej heretickej - relativistickej, výlučne rovnicovej fyziky) je to, že on STATICKÉ, čiže ROVNICOVÉ silové interakcie, aplikuje aj na DYNAMICKÉ silové interakcie, ktoré ale z princípu NIE SÚ ROVNICOVÉ, ktoré sú z princípu KAUZÁLNE, čiže v ktorých vzniká časovo posunutý, preto aj menší  NÁSLEDOK, na časový impulz  PRÍČINY.

Tretí Newtonov pohybový zákon, Zákon  AKCIE a REAKCIE, je produktom na pochopenie objektívnej reality materiálnej prírody, mentálne

málo kapacitného mozgu Izáka Newtona.

Tretí Newtonov pohybový zákon, Zákon  AKCIE a REAKCIE, je ČALMÁDOVÝ ZÁKON, ktorého čalamádový (zmiešaný, rovnicový, ako aj nie rovnicový) obsah NEDÁ SA LOGICKY VYSVETLIŤ a preto ani ľahko pochopiť a následne ani ľahko naučiť.

(Vedecké bludy sú ako básne. Nie je potrebné vedieť čo je ich pravým obsahom, poslaním, stačí poznať ich presný slovosled.)

Obsah 3.NZ, zákona Akcie a reakcie, dá sa iba nabifľovať a zapamätať si ho na dlhší čas. 

Pochopiť sa nedá.

Bludné (binárne - čalamádové) fyzikálne zákony vedu zákonito k zrodu bludných  ROVNICOVÝCH - ČALAMÁDOVÝCH spoločenských filozofii, ktoré škodia ľudskej spoločnosti a ktoré viedli ku zrodu BEZ ROZDIELNÉMU, BEZ TRIEDNEMU, anti prírodnému, ROVNICOVÉMU komunistickému spoločenskému nezmyslu a ktoré v súčasnosti vedú ľavicových liberálov k podpore preľudneniu planéty a tým pádom a k zániku ľudskej civilizácie.

9.

Skutočný revolucionári, silou zdravého rozumu, ale hlavne silou experimentálnych dôkazov, radikálne menia najprv vedecké a potom aj spoločenské bludy.

Úlohou  NEŽNEJ REVOLÚCIE

z pred 30. rokmi bolo to, aby ona odborným spôsobom odhalila a následne aj odstránila

PRÍČINY  

vzniku ideológie

ZLOČINECKÉHO VEDECKÉHO KOMUNIZMU“!!!

Ibaže o konkrétnych príčinách zrodu anti prírodných zločineckých spoločenských systémov,  náhodne objavení vodcovia, ako aj účastníci Nežnej revolúcie, nemali vtedy (a nemajú ani dnes) ani hmlistej predstavy.

Preto sa muselo zákonito stať to, že  

PRÍČINY 

zrodu anti prírodných spoločenských systémov,

NEBOLI DO DNEŠNÝCH DNÍ ODSTRÁNENÉ 

a preto oni sa aj v súčasnosti vracajú na politickú scénu vo forme

"Ľavicového liberalizmu",

ktorý je stokrát horší od ideológie "Vedeckého komunizmu" lebo on je latentne zabudovaný  do Ústav všetkých demokratických štátov a to vo forme

"Charty ľudských práv", 

 bez žiadnych povinností.

Z uvedeného dôvodu je úplne jedno, ktorá politická strana je pri moci, lebo všetky politické strany sú z Ústavy povinné akceptovať závery  bludnej, relativistickej, komunistickej, liberálnej.....

ROVNICOVEJ FYZIKÁLNEJ PARADIGMY,

 a to aj tým, že oni sú automaticky povinné financovať prírodné bludy plodiacu a šíriacu vedu, konkrétne

ROVNICOVÝCH FYZIKÁLNYCH BLÁZNOV,

ktorej základným princípom je práve bludná

 ROVNICOVÁ FYZIKÁLNA PARADIGMA.

Neuskutočnené ciele  NEŽNEJ REVOLÚCIE  dajú sa zrealizovať iba prísnym zákonným nariadením, ktoré pod hrozbou trestu, prinúti

MENTÁLNE MÁLO KAPACITNÚ

vedecko akademickú obec (aj) SR, ktorá vytrvalo hlása (učí)  

ROVNICOVÉ FYZIKÁLNE, AKO AJ SPOLOČENSKÉ NEZMYSLY,

ktoré sú v antagonistickom protiklade s  NIE ROVNICOVOU, s Kauzálnou materiálnou prírodou k tomu, 

aby ona konečne začala akceptovať  experimentálne dôkazy bludných záverov jej vlastnej

ROVNICOVEJ FYZIKÁLNEJ PARADIGMY

a aby tie jej výlučne  rovnicové fyzikálne bludy nahradila 

 KAUZÁLNOU, NIE ROVNICOVOU 

čiže objektívnou realitou materiálnej prírody.

Neuskutočnené ciele parodickej  NEŽNEJ REVOLÚCIE  dajú sa zrealizovať (iba) až vtedy, keď celá ľudská spoločnosť spozná relevantné (experimentom podložené) argumenty toho, že za 

 KOMUNISTICKÉ, TERAZ UŽ AJ ZA ĽAVICOVO LIBERÁLNE ZLOČINY 

 nie sú  

ZODPOVEDNÍ KOMUNISTIani ĽAVICOVÍ LIBERÁLI

ale

MENTÁLNE ZAOSTALÁ VEDECKO AKADEMICKÁ OBEC,

ktorá pred revolúciou hlásala a aj v súčasnosti hlása  

ROVNICOVÉ  FYZIKÁLNE NEZMYSLY, AKO AJ Z NICH ODVODNÉ  ROVNICOVÉ SPOLOČENSKÉ NEZMYSLY,

a ktorá je v súčasnosti koncentrovaná v budovách SAV a na školách a univerzitách SR a pritom so štátnou podporou, naďalej učí – naďalej šíri bludné základy jej zločineckej, relativistickej, bez rozdielnej, ľavicovo liberálnej, 

ROVNICOVEJ FYZIKÁLNEJ PARADIGMY.

V opačnom prípade proces zániku ľudskej civilizácie bude napredovať míľovými krokmi v pred, ktorý už nezastavia žiadne

PARODICKÉ  (srandovné)  REVOLÚCIE,

 podobné 

NEŽNEJ REVOLÚCII.

Ešte raz to zopakujem:

Počas prvej skutočnej revolúcie, (počas Veľkej Francúzskej Revolúcie) jej revolucionári aj fyzickou silou  presadili pokrokový 

Koperníkov Heliocentrický 

model sveta,

oproti zastaralému  

Aristotelovmu Geocentrickému 

modelu sveta. 

Až následne padli absolútne monarchie a začali vznikať demokratické štáty. ako aj pokroky vo vede a technike.

Prázdne reči  samozvaných fyzikálnych analfabetov, či školovaných 

ROVNICOVÝCH FYZIKÁLNYCH BLÁZNOV,

 na námestiach, pred laickým davom, to sú (boli a budú) iba sprievodné znaky (srandovnej) PARODICKEJ revolúcie, akou bola a aj do dnešných dní je:

NEŽNÁ REVOLÚCIA.

Autor článku.

Vložiť

Článok sa priebežne zdokonaľuje.

Dodatok k obsahu tohto článku.

Ten kto uznáva obsah 3. NZ zákona, zákona vzniku rovnako veľkej sily Reakcie na impulz sily Akcie a to v jednom čase (t), za pravdivý, ten musí uznať aj to, že on sa narodil spolu so svojim otcom, ako aj materou a preto nie je schopný chápať pravý obsah najdôležitejšiého zákona prírody a to Zákona Kauzality.

To preto, lebo  Zákon Kauzality tvrdí, že v materiálnej prírode nemôže nikdy nastať taká okolnosť, aby sa syn narodil spolu s otcom (alebo spolu s jeho materou), čiže aby na časový impulz sily Akcie, vznikla rovnako veľká Reakcia a to v jednom čase (t).

Všetci fyzici, ako aj učitelia fyziky na celom svete sú jedinci, ktorí  implicitne o sebe tvrdia, že sa narodili spolu s ich otcom ako aj materou, na viac v jednom čase (t) a to podľa obsahu 3. NZ, zákona akcie a reakcie!.

Autor tohto článku takýmto anti kauzálnym jednočasovcom odkazuje, že sa nemieni ponížiť na ich prízemnú (- 0%.) mentálnu úroveň tým, žeby on reagoval na ich anti Kauzálne, anti prírodne učebnicové nezmysly.

Pritom im ale zo srdca a úprimne praje to, aby oni nikdy nemali pocit horúčavy a chladu, v jednom čase (t), aby konečne dokázali rozoznať mráz od ohňa, pohyb od nehybnosti  a to kým sú ešte nažive.

Autor článku chápe, že niekde sa musia prejaviť komplexy menejcennosti diskutérov, ale on si neželá, aby to  bolo práve v diskusiách k jeho revolučne vedeckým článkom.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Bödör s Kočnerom volali Fica šéf

Kočner kritizoval Fica za odstavenie Harabina.

KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Sulík hrá v strane o všetko

Uveriteľný zmier v SaS je už nemožný.


Už ste čítali?