Aj Newtonov "Gravitačný zákon" je Giga fyzikálny podvod.

Autor: Alexander JÁRAY | 10.2.2019 o 15:50 | (upravené 12.2.2019 o 10:12) Karma článku: 1,19 | Prečítané:  411x

Ďalej už nebudem rozvíjať bludný obsah (aj) Newtonovho "Gravitačného zákona", ale už iba upozorním na to, že za tých 350 rokov, ktoré uplynuli od zrodu bludného Newtonovho "Gravitačného zákona", nenašiel sa na svete ani jeden.....

Motto tohto článku znie nasledovne:

 

"Čo je vlastné jednej ľudskej epoche, to zvestujú stovky (akademických, školovaných) talentov, ale iba génius vytuší, v čom tkvie omyl danej ľudskej epochy." 
(GEIBEL Emmanuel.)

Nie je dôstojné, aby niekto zosmiešňoval tých svetovo uznávaných jedincov, ktorí v spoločenskom vedomí tvoria viac ako 300 ročnú, pozitívnu (kladnú) súčasť dejín vedy, konkrétne dejín fyziky a matematiky. 

Ale ani to nie je dôstojné, keď niekto úmyselne (zatajuje) odmieta informovať spoločenské vedomie o jedincoch, ktorých spoločnosť iba zotrvačne, pritom  mylne považuje za kladné osobnosti, ba dokonca za  geniálne vedecké osobnosti.

Nie je dôstojné, tajiť tie  exaktné argumenty, ktoré dokazujú tú objektívne existujúcu skutočnosť, že vo vede boli a v súčasnosti sú, spoločnosťou  mylne uctievaní aj takí jedinci, ktorí boli (a aj sú) na svoje vedecké poslanie  mentálne nedostatočne vybavení, ktorí to svoje  mentálne vákuum  museli (i v súčasnosti musia) systematicky kryť veľmi rafinovanými fyzikálnymi, ako aj matematickými  podvodmi a klamstvami.

Keď niekoho v tejto súvislosti napadá meno  Albert Einstein, tak ten sa nemýli.

Takou, falošne  geniálnou osobnosťou  na poli vedy, konkrétne na poli fyziky a matematiky bol (okrem mnohých iných) na pokrok vo  fyzike, ako aj v  matematike mentálne nedostatočne vybavený,  Izák Newton.

Na obhajobu Izáka Newtona je potrebné uviesť iba to, že jeho deformované (podvodnícke) myslenie bolo funkciou  (následkom) Galileovych relativistických nezmyslov, (bludov, klamstiev) obsiahnutých hlavne v jeho „Princípe relativity pohybu matérie“, ktorým na fyziku tak isto  mentálne nedostatočne vybavený Galileo, pohyb matérie zredukoval (spotvoril) iba na  očnú ilúziu pohybu matérie, ktorej objektívnu existenciu, práve preto, nie je možné dokázať  vedeckou metódou, čiže pomocou  experimentálneho dôkazu

„Ľudstvo nemá ani hmlistého poňatia o tom, koľkí  mentálne nedostatoční jedinci (matematickífyzikálni tupci) tvorili (zlátali) súčasnú relativistickú fyziku, ako aj abstraktnú (nehmotnú) matematiku.“
(Alexander JÁRAY)

Po tom, čo sa Newtonovi podarilo vyrobiť (zlátať) tri mimo časové  Zákony očnej ilúzie pohybu matérie, čiže tri Newtonove  pohybové zákony  relatívneho pohybu matérie, Newton pustil sa do formovania (zlátania) svojho „Gravitačného zákona“, aby „záhadnú, ale všade prítomnú gravitáciu“ dal do súladu s jeho tromi, (primitívnymi) mimo časovými (F.0t), pohybovými zákonmi „relativity pohybu matérie“. 

Výsledkom Newtonovej úpornej snahy v tomto smere, musel byť zákonito iba zrod jeho ďalšieho primitívneho, teraz už „Gravitačného zákona“, presnejšie, Zákona gravitačnej sily F(g), v nasledovnom matematickom tvare: 

F(g) = (m.M)/(r.r

Filozofický odkaz (definícia) Newtonovho „Gravitačného zákona“, je nasledovný: 

„Dve ľubovoľné častice (dva hmotné body) sa vo vesmíre navzájom priťahujú dvoma rovnako veľkými silami opačného smeru, pôsobiacimi pozdĺž ich spojnice, pričom tieto sily sú priamo úmerné súčinu hmotností týchto častíc a nepriamo úmerné druhej mocnine vzdialenosti týchto častíc." (Zdroj Wikipédia.)

Matematický odkaz Newtonovho"Gravitačného zákona", je nasledovný:

„Matematicky teda platí, že dva hmotné body o hmotnostiach  m(1) a m(2) vo vzájomnej vzdialenosti r sa navzájom priťahujú gravitačnou silou (F) (respektíve dvoma opačnými silami F(1) a F(2), ktorej veľkosť je:

F(1) =  F(2)  =  F(g) =  G.(m(1).m(2)/r.rG.(m.M)/r.r

Verejnosť nemôže v žiadnom prípade odhaliť v tejto rovnici, ani jej  pravdivosť, ale ani jej  bludný obsah.

Verejnosti zostáva iba  slepo veriť tomu, že obsah tejto rovnice je pravdivý, lebo pochádza od "fyzikálneho génia" Izáka Newtona.

A ak by náhodou táto rovnica nebola pravdivá, potom podľa názoru verejnosti: „vedci za tých 350 rokov od jej zrodu, určite by odhalili mylný obsah tejto rovnice“.

 

Nechajme tradičnú, zotrvačnú,  slepú vieru verejnosti v neomylnosť fyzikálnych legiend, preto aj v  neomylnosť Izáka Newtona, ako aj v neomylnosť vedecko akademickej obce (na Slovensku SAVbokom a pozrime sa na postup, akým sa na fyziku mentálne nedostatočne vybavený (fyzikálny tupec) Izák Newton, dopracoval  k výslednej hodnote rovnice jeho (podvodníckeho) „Gravitačného zákona“ v tvare:

 F(g)  m.g  = (m.M)/(rr

Newton do tejto svojej rovnice, za hmotnosť Zeme (M) dosadil hodnotu:

M(z) = 5,974.10*24.kg   

Ide o dvadsať štyri miestne číslo.

M(z)  =  5 974 000 000 000 000 000 000 000.(kg)

Za hmotnosť (m) dosadil hodnotu:

m = 1kg
Následne mu vyšlo, že:

(m.M) = 5 974 000 000 000 000 000 000 000.(kg.kg)

Za hodnotu (r), čiže za hodnotu vzdialenosti povrchu Zeme od jej 
stredu, dosadil hodnotu:

6 378.km 6 378 000.m
r.r 
=  6 378 000.m x 6 378 000.m

Následne mu vyšlo, že:
(r.r) = 40 678 884 000 00.(m.m

Za hodnotu gravitačnej konštanty (G) dosadil hodnotu:

G  = (0,000 000 000 006 674 2).(1m.m.m)/(1kg).(1sec.sec)

Po dosadení uvedených hodnôt do (orginálnej) pôvodnej Newtonovej rovnice „Gravitačného zákona“, táto vyzerá  nasledovne:

F(g) G.(m.M/r.r):

(m.M)/(r.r):
(5,974 000 000 000 000 000 000 000 000.(kg.kg)/40 678 884 000 00.(m.m

(m.M)/(r.r): 
14 685 767 500 000(kg.kg)/(m.m)

G.(m.M)/(r.r):
14 685 767 500 000(kg.kg)/(m.m) x (0,000 000 000 066 742).m.m.m /1kg.sec.sec

Po konečnej úprave, Newton dostal  nasledovný výsledok:

F(1) = F(2) = F(g) = m.g = G.(m.M)/(r.r) = 9,81.(kg).1m/sec.sec

F(g) = m.g = 9,81.(kg).1m/sec.sec
m = 9,81.(kg)
g =
1m/sec.sec 

Výsledná hodnota Newtonovho "Gravitačného zákona" nezodpovedá reálnej skutočnosti, lebo hodnota (g) na povrchu Zeme má hodnotu (g = 9,81m/sec.sec) a nie (g = 1m/sec.sec)!!!

Keďže mentálna výbava Newtona nestačila na to, aby on tento nezmyselný výsledok, ktorý mu  na veľkú zlosť  vyšiel z jeho (primitívnej) rovnice "Gravitačného zákona", zanalyzoval a následne, aby z tej analýzy urobil syntézu a tým pádom odstránil omyly plynúce z tejto jeho (urážajúcej) rovnice, čiže aby túto svoju rovnicu dal do správneho matematického tvaru, preto Newton (podobne ako všetci fyzikálni tupci)  pristúpil k deformácii, čiže  k pretvoreniu jeho vlastnej, pôvodnej rovnice "Gravitačného zákona": 

 G.(m.M)/r.r  = (9,81kg) . (1m/sec.sec)

na úplne inú rovnicu: 

(mx G(M/r.r) = (1kgx (9,81m/sec.sec)

Z tejto podvodníckej úpravy nakoniec vysvitlo to, že rovnica intenzity gravitačného poľa Zeme (g) má nasledujúci matematický tvar:

(g(M)) = G(M/r.r) = (9,81m/sec.sec),

ale aj to, že to druhé teleso o hmotnosti (m)  nemá žiadne gravitačné pole, lebo nie je vyjadrené matematickou rovnicou intenzity gravitačného poľa:

g(m) = G(m/r.r) = (0, 000 000 000 000 000 000 000 009,81(m/sec.sec)

Z tejto  podvodníckej úpravy vysvitlo to, že Newtonová rovnica "Gravitačného zákona" je pravdivá iba vtedy, keď v nej vystupuje hmota "bez vlastného gravitačného poľa".

Ibaže taká hmota sa v materiálnej prírode nenachádza.

Správny tvar "Gravitačného zákona" mal by vyzerať nasledovne:

F(1) =m.{G.(M)/(r.r)};  F(2) = M.{G.(m)/(r.r)} 

F(g) = m.{G.(M)/(r.r)} + M.{G.(m)/(r.r)} 

F(g)   =   m.g(M)  +  M.g(m)

Ďalej už nebudem rozvíjať bludný obsah (aj) Newtonovho "Gravitačného zákona", iba upozorním na to, že za tých  350 rokov, ktoré uplynuli od zrodu bludného Newtonovho "Gravitačného zákona", nenašiel sa na svete ani jeden matematik, ale ani jeden fyzik, ktorému by  nezmyselný  obsah Newtonovho "Gravitačného zákona"  vadil a preto, aby naň upriamil pozornosť verejnosti, ktorá naďalej slepo verí v pravdivosť Newtonovho "Gravitačného zákona", čiže v pravdivosť Newtonovho Giga fyzikálneho, ako aj matematického  podvodu

To zase preto, lebo ani jeden matematik a ani jeden fyzik na svete nemal a ani dnes nemá ani hmlistého poňatia o tom čo vlastne Newton danou rovnicou jeho "Gravitačného zákona" chcel povedať. Takže ostala im iba slepá viera v pravdivosť obsahu Newtonovho "Gravitačného zákona".

Týmto pádom teraz oznamujem verejnosti, že aj Newtonov "Gravitačný zákon", je  matematický, ako aj  fyzikálny blud, ktorý bol dosiahnutý matematickým, ako aj fyzikálnym  podvodom.

Z uvedeného dôvodu niet čo na Newtonových bludoch obdivovať. V prvom rade je potrebné tie bludy z matematiky a fyziky  čím skôr odstrániť.

Obsah textu sa priebežne upravuje.


 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Bödör s Kočnerom volali Fica šéf

Kočner kritizoval Fica za odstavenie Harabina.

KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Sulík hrá v strane o všetko

Uveriteľný zmier v SaS je už nemožný.


Už ste čítali?