*! Novoročný prejav GRSc. Alexandra Jozefa JÁRAYa, k občanom SR.

Autor: Alexander JÁRAY | 31.12.2012 o 12:46 | (upravené 7.1.2014 o 17:21) Karma článku: 7,33 | Prečítané:  2638x

Vážení a milí spoluobčania Slovenskej Republiky. Dňa 1. 1. 2013, si pripomenieme vznik Slovenskej republiky, ktorá oficiálne vznikla dňa 1.1.1993, ako vedľajší produkt „Nežnej revolúcie“, teda ako vopred neplánovaný produkt cengania občanov ČSSR s kľúčikmi na námestiach, za účelom odstavenia režimu zvaného „Vedecký komunizmus“ od moci. Napriek tomu že Slovenská republika po 20 rokoch od jej vzniku, nie je už štátom, v ktorom nevládne ideológia Vedeckého komunizmu, nie zanedbateľná časť občanov by si želala návrat ideológie Vedeckého komunizmu k moci. To preto, lebo v Slovenskej republike je vymáhateľnosť práva veľmi nízká. Slovenská republika je štátom v ktorom nikto z politikov za žiadny trestný čin ešte nebol nikdy potrestaný. Slovenská republika je štát s vysokou korupciou, klientelizmom, ale aj štát organizovaného zločinu, žobrákov a bezdomovcov, štát v ktorom štátne orgány slúžia hlavne ľuďom pri moci.

 

  

Novoročný prejav.

   Love Angel     Angel of Love    

 GRSc. Alexandra Jozefa JÁRAYa

Autora Kauzálnej fyziky , fyziky absolútneho pohybu hmoty a prezidenta Akadémie Reálnych Vied Cassoviensis k občanom Slovenskej republiky.

  Love Angel Angel of Love

 Vážení a milí spoluobčania Slovenskej Republiky.

 Dňa 1.1.2013, si pripomenieme 20. výročie vzniku Slovenskej republiky, ktorá oficiálne vznikla dňa 1.1.1993, ako vedľajší produkt „Nežnej revolúcie“, teda ako vopred neplánovaný produkt cengania občanov ČSSR s kľúčikmi na námestiach, za účelom odstavenia režimu zvaného „Vedecký komunizmus“ od moci.

Napriek tomu že na Slovensku už nevládne ideológia Vedeckého komunizmu, nie zanedbateľná časť jej občanov by si želala návrat ideológie Vedeckého komunizmu k moci.

To preto, lebo v Slovenskej republike aj po 20. rokoch od jej vzniku, je vymáhateľnosť práva veľmi nízka. Slovenská republika je štátom v ktorom nikto z politikov za žiadny trestný čin ešte nebol nikdy potrestaný. Slovenská republika je štát s vysokou korupciou, klientelizmom, ale aj štát organizovaného zločinu, štát žobrákov a bezdomovcov, štát v ktorom štátne orgány slúžia hlavne ľuďom pri moci.

O kultúrnom bahne, ktoré sa každý deň valí na občanov z verejnoprávnych i súkromných médií, o vysokej nezamestnanosti, či o hľadaní práce v zahraničí, ako aj o osobnej bezpečnosti občanov sa radšej ani nezmienim.

Love Angel Angel of Love

 Vážení a milí spoluobčania!

Nespokojnosť väčšiny občanov SR so súčasným stavom vecí v SR prejavila sa začiatkom roka 2012, celoštátnymi protestmi, známymi po menom „Protest Gorila“.

Málo chýbalo a súčasný režim na Slovensku by padol.

Nie preto nepadol, že bol a je silný, alebo že má podporu občanov, ale preto, že nespokojní občania SR, spolu s organizátormi „Protestov Gorila“, boli ideologickí a politologickí laici a na viac boli totálne nejednotní.

Oni nevedeli čo vlastne chcú.

Preto nespokojní občania SR, veľmi skoro pochopili, že Internetoví vodcovia „Druhej Nežnej revolúcie“ nemajú ani len hmlistej predstavy o tom, čo a ako by bolo potrebné na Slovensku zmeniť k lepšiemu a tak začali konať na vlastnú päsť.

A tak nakoniec vodcovia „Protestu Gorila“ z obavy, že protestujúci ľudia v rámci nimi organizovanej protestnej akcie sami útokom obsadia budovu parlamentu SR, zavolali na protestujúci ľud políciu.

Tým pádom osud nádejne začínajúcej, ale katastrofálne zle riadenej zmeny spoločenského systému na Slovensku, stroskotal na celej čiare.

To ale v žiadnom prípade neznamená, že príčiny vzniku „Protestu Gorila“ pominuli a že zásadné, až revolučné zmeny v spoločnosti nie sú už potrebné. Túto historicky nevyhnutnú reprízu „Nežnej revolúcie“, ale v žiadnom prípade nemôžu zrealizovať ľudia, ktorí na to nemajú mentálne vlohy, (od prírody darovaný, prirodzený rozum) + potrebné životné skúsenosti a ktorí kvôli svojmu egoizmu nevedia sa zjednotiť pre žiadnú spoločnú vec.

    Love Angel Angel of Love  

Vážení a milí spoluobčania!

Teraz Vám vysvetlím ako úspešne zrealizovať „Druhú Nežnú revolúciu“.

Teraz Vám vysvetlím čo sa malo realizovať v "Nežnej revolúcii", pred 23. rokmi.

Komunisti v roku 1917 v Rusku previedli úspešnú Veľkú Októbrovú Socialistickú Revolúciu iba preto, že skazenosť starého sveta zdôvodňovali ako následok aplikácie náboženských bludov a povier v politike štátu, pričom nové, nimi hlásané krajšie zajtrajšky videli v aplikácii poznatkov vedy do politiky rodiacej sa komunistickej, relativistickej, beztriednej spoločnosti.

  Aby komunisti tento svoj nový, revolučný politický prvok zdôraznili, svoju politiku nazvali politikou

Vedeckého komunizmu“.

No netrvalo viac ako 70 rokov a "Vedecký komunizmus" sa sám položil a následne skončil na smetisku dejín.

Preto otázka všetkých politických otázok znie nasledovne:

Ako mohol padnúť spoločenský systém, ktorý odmietol náboženské bludy a ktorý sa vo všetkom riadil iba vedeckými poznatkami?

Odpoveď na uvedenú otázku je veľmi jednoduchá:

Vedecký komunizmus musel zákonite padnúť preto, že to čo komunisti považovali  za vedecké pravdy, to boli v skutočnosti iba vedecké bludy.

Vedecký komunizmus stál na vedeckých bludoch.“

(GRSc. Alexander Jozef JÁRAY.)

Love Angel Angel of Love

Vážení a milí spoluobčania!

Jedna vec je dať odpoveď na predmetnú otázku a druhá vec je exaktne, teda vedeckým spôsobom dokázať, že "Vedecký komunizmus" sa skutočne opieral o vedecké bludy!!!

No a to, že "Vedecký komunizmus" sa skutočne opieral o vedecké bludy, to viem pri všetkej skromnosti dokázať na svete iba ja:

 GRSc. Alexander Jozef JÁRAY.

Aby dôkazy bludov „Vedeckého komunizmu“ boli zrozumiteľné čo najširšiemu okruh občanov SR, uvediem iba dva, ale zato najdôležitejšie vedecké bludy, ktoré sa dajú nie len veľmi ľahko pochopiť, ale aj veľmi jednoducho dokázať.

Prvý vedecký blud „Vedeckého komunizmu“ znie nasledovne:

 :cotisisi:     Whistle :beeee:    Whistle  :cotisisi:   :beeee:        

„Všetky telesá, bez rozdielu ich váhy dopadnú z rovnakej výšky na povrch Zeme (vo vzduchoprázdnom priestore, vo vákuu) rovnakým zrýchlením (čiže dopadnú na Zem za rovnaký čas).“

 T ento vedecký blud si vymyslel, na výskum prírody mentálne (rozumovo) nevyspelý Galileo Galilei. Jediným zmyslom vzniku tohto bludu bolo to, aby Galileo mohol zosmiešniť výrok génia logickej fyziky, čiže výrok gréckeho polyhistora Aristotela, ktorý tvrdil že ťažšie telesá padajú k Zemi rýchlejšie ako ľahšie.

 

 48 62 47

Hodnotu tohto bludu najlepšie vyjadruje nasledujúca pieseň: http://youtu.be/XeMoQy3MYcQ

 

 Tento Galileov fyzikálny blud sa dokazuje tak, že medzi telesá ktoré nechávame padať k povrchu Zeme zaradíme napríklad aj teleso s hmotnosťou Slnka. Keby platil Galileov blud, tak aj toto teleso by muselo padať z výšky 50m k povrchu Zeme za rovnaký čas, ako padá železný kilovec.

 Skutočnosť je taká, že teleso o hmotnosti Slnka by nepadalo na povrch Zeme zrýchlením (1g = 10m/sec2 ), ako to vyplýva z Galieiho bludu, ale že Zem by padla na povrch Slnka zrýchlením 30(g).

 Podľa bludu Galielea aj čierna diera musí padať k povrchu Zeme zrýchlením 1(g) a nie Zem padať do čiernej diery zrýchlením milión (g).

  Pravda je taká, že voľný pád telies určuje súčet intenzity ich gravitačných polí a nie Galieov mentálne primitívny blud. Tento Galileov blud rozumne mysliacim ľuďom doslova bije do očí. No pritom zdravý rozum nemajúci učitelia fyziky, tento blud beztrestne a za štátne peniaze vyučujú na školách a univerzitách SR ako pravdu prírody.

 Druhý blud Vedeckého komunizmu znel nasledovne:

Na výskum prírody mentálne (rozumovo) nespôsobilý Izák Newton, z tohto očividného Galileiho bludu odvodil druhý blud a to blud v znení:

  :cotisisi:    Whistle :beeee:   Whistle :cotisisi: :beeee:  

 „Váha telesa ležiaceho nehybne na povrchu Zeme, kde je intenzita gravitačného poľa (1g = 10m/sec2 ),  ako aj váha toho istého telesa ležiaceho nehybne na podlahe rakety ktorá sa pohybuje priamočiarym zrýchleným pohybom (a = g), je rovnako veľká.“ 

Čiže zotrvačná a gravitačná hmotnosť telies sú rovnako veľké.

 48 62 47     

Skutočnosť je ale taká, že teleso ležiace nehybne na povrchu Zeme, má väčšiu váhu ako to isté teleso ležiace nehybne na podlahe rakety, pohybujúcej sa priamočiarym zrýchleným pohybom (a = g).

 Tento blud dal by sa veľmi jednoducho dokázať tak, žeby na výskum prírody mentálne (rozumovo) nespôsobilí zamestnanci SAV, predložili protokol, v ktorom by bol napísané, že kde, kto a kedy a pomocou akého prístroja tento blud experimentálne overil v priamočiarej zrýchlenej sústave (a = g), teda tam kde sa ten blud jedine overiť dá, teda tam kde sa tento blud jedine overiť môže.

 S kutočnosť je ale taká, že zamestnanci SAV, nemajú žiadny protokol v tejto veci, lebo oni váhu telies v zrýchlenej sústave (a = g) ešte ani raz (teda nikdy) nezvážili. Z ich strany ide iba o účelovo (z brucha) vymyslenú ekvivalenciu, čiže jednotu, zotrvačnej a gravitačnej váhy telies.

 Trpte potentáti SAV, teraz treba trpieť, keď na svoje funkcie ste nikdy nemali, ako ani dnes nemáte potrebný rozum.

48               :cotisisi:             47

Tieto dve presóny sú terajší a bývalý predseda SAV. (18; 20-2;)

Keby všetky telesá bez rozdielu ich váhy (hmotnosti) teda aj slmko, padali na povrch Zeme rovnakým zrýchlením, tak tie dve persóny by ma za moju odbornú klasifikáciu ich relativistickej „osobnosti“ dávno zažalovali a to veľmi úspešne. 

Ibaže všetky telesá bez rozdielu ich váhy (hmotnosti) teda aj slnko, nepadajú rovnakým zrýchlením k povrchu Zeme, a tak tým logicky nemysliacím dvom potentátom SAV neostáva nič iné, ako odovzdane čakať na verdikt OS KE-1, ktorý rozhodne o tom či oni sú a boli na funkciu predsedu SAV mentálne neschopní jedinci, alebo či oni sú štátom platení bludári, heretici.

V obidvoch prípadoch oni sú veľkí škodcovia občanov SR.  

Love Angel    Angel of Love

Vážení a milí spoluobčania!

  Vaších rodičov vychovávali šíritelia vedeckých bludov, korím sa podarilo svojimi bludmi oklamať komunistov a na 70 rokov zastaviť vývoj ľudskej spoločnosti na šestine povrchu Zeme pomocou nezmyslu zvaného „Vedecký komunizmus“.

Tí istí šíritelia vedeckých bludov, vychovávajú v súčasnosti aj Vás.

A tak aj súčasné školy a univerzity podobne ako za komunizmu, chrlia ako na bežiacom páse nových bludárov, šíriacich vedecké nezmysly o.i. aj o tom, že čierna diera musí padať k Zemi rovnakým zrýchlením ako železný kilovec. A preto univerzitami degenerovaní (osprostení) bludári vo vedení štátu, sú tým najväčším zlom pre Vás vážení spoluobčania SR, ale aj pre celú ľudskú civilizáciu.

:cotisisi:    Whistle :beeee: Whistle :cotisisi: :beeee:  

  Školovaný bludár nemôže za žiadnych okolností riadiť rozumne žiadny štát, preto ani Slovenskú republiku.

Fyzikálny a matematický ústav SAV, fyzikálne a matematické katedry univerzít SR, to sú pelechy mentálne (rozumovo) narušených jedincov, neschopných reálne myslieť, korí  práve preto páchajú zločin podvodu na študujúcich občanoch SR a následne aj na celom štáte.

Samo hodnotiaci sa bludári v štátom platených autonómnych vedeckých inštitúciách, to sú pre Vás občania SR najväčší škodcovia, ale aj pre celú ľudskú civilizáciu. 

   Love Angel Angel of Love

Vážení a milí spoluobčania!

Konkrétny dôvod i spôsob na úspešnú zmenu spoločenského sýtemu na Slovensku teda objektívne existuje.

Tá zmena spoločenského systému má v prvom rade očistiť vedu a školstvo od mentálne zaostalých bludárov a tým pádom odstrániť ich relativistické nezmysly z vedy, kultúry ako aj z politiky a nahradiť ich absolútnou pravdou.

Štátom platení bludári však dobrovoľne zo škôl, univerzít, ani zo SAV neodídu a z politiky už vôbec nie. K tomu ich musíte Vy občania SR poštuchnúť (čiže jemne vyzvať, alebo poriadne nakopnúť).

„Druhá Nežná revolúcia“, nemusí prebehnúť na uliciach, stačí ak prebehne v hlavách rozumných občanov SR, ktorých ešte nestačili ohlúpiť bludári z Ministerstva školstva SR a SAV.

Stačí aby nespokojný občan Slovenskej republiky pochopil, že čierna diera nemôže padať na povrch Zeme tak isto ako železný kilovec a následne, ale už rozhodne požadoval, aby nie len tento blud (ale aj ostatné bludy), ale aj ich šíritelia boli odstránení - vykopnutí zo SAV, škôl a univerzít a hlavne z politiky SR.  

    Love Angel   Angel of Love

Vážení a milí spoluobčania!

Pristúpte od slov k činom! Vyžeňte titulovaných bludárov zo škôl a univerzít SR, ale aj z politiky SR, lebo práve oni svojim bludárskym myslením Vám najviac škodia.

Začnite sa organizovať v jednej strane, či v jednom hnutí. Až keď toto dosiahnete, až potom nastane Vami vytúžený a "Nežnou revolúciou" sľubovaný poriadok na Slovensku.

K úspešnému priebehu nevyhnutnej „Druhej Nežnej revolúcie“, želám Vám veľa úspechov, jasnú myseľ, ako aj zdravie a silu v novom roku 2013.

  

Exaktný dôkaz o tom, ako štátne orgány SR pudovo chránia škodcov občanov SR, teda štátom platených bludárov, nájdete na nasledujúcej web adrese:   http://jaray.blog.sme.sk/clanok.asp?cl=29976 5

 Pôvodne bolo 20 ľudí kotorým sa to páči. Niekto to vymazal.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

V Bratislave zomrel ďalší cudzinec, zrejme po bitke

Polícia pátra po neznámom páchateľovi.

Komentár Petra Schutza

Strana má šerpu

Recyklácia núl – pozrite si záznamy z NR SR – a bezprizornosti sa ako pokus o zmenu nedajú brať vážne.


Už ste čítali?